Skevdelning och skillnad i inkomst

2016-09-27 i Bodelning
FRÅGA
Om ena maken har betydligt högre lön än den andra, ska bodelningen ta hänsyn till det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Den lagstiftning som reglerar hur en bodelning ska gå till finns i Äktenskapsbalken, nedan förkortad ÄktB.

Som utgångspunkt är all egendom som de båda makarna har giftorättsgods och dras därmed in i en bodelning vid äktenskapsskillnad. ÄktB 10:1 och ÄktB 7:1. Det som inte ska ingå i bodelningen är makarnas enskilda egendom och vad denna utgörs av räknas upp i ÄktB 7:2. Giftorättsgodset ska läggas samman efter att skuldtäckning har gjorts och sedan delas 50/50 mellan makarna. ÄktB 11:3

Det finns dock en möjlighet att frångå denna fördelning av giftorättsgodset med hjälp av den så kallade skevdelningsregeln som finns i ÄktB 12:1. Med hjälp av denna regel kan en make slippa att en viss del av dennes giftorättsgods dras in i bodelningen.

Regeln är främst tillämplig när det gäller äktenskap som varat fem år eller mindre. Emellertid så ska förutom äktenskapets längd även tas hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt. Detta betyder att en helhetsbedömning ska göras i det enskilda fallet och att den ena maken har mycket högre lön än den andra är något som tillsammans med andra faktorer kan vägas in i en sådan bedömning.

Regeln är som sagt huvudsakligen tillämplig på kortare äktenskap och det krävs starka skäl för att den ska tillämpas vid längre äktenskap, den starka huvudregeln är alltså att en hälftendelning ska ske.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Christian Sörqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2710)
2021-01-16 Kräva bodelning efter fem år?
2021-01-16 Vad ingår i bodelningen när man är sambor/ makar?
2021-01-14 Hur fördelas försäljningssumman av en lägenhet vid skilsmässa?
2021-01-14 Ingår surrogat till enskild egendom i bodelning?

Alla besvarade frågor (88231)