Sker preskription av underhållsbidrag till barn per automatik?

2018-01-11 i Underhåll
FRÅGA
Angående underhåll till barn under 18 år. Preskiberas skulden automatiskt efter 5 år eller behöver man ansöka?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En fordran på fastställt underhållsbidrag preskriberas som utgångspunkt fem år efter den ursprungliga förfallodagen (7 kap. 9 § första stycket föräldrabalken). Undantag från denna preskriptionstid om fem år kan dock föreligga, t.ex. om den bidragsskyldiga föräldern blivit försatt i konkurs genom en ansökan som har gjorts före tidpunkten för preskriptionen (7 kap. 9 § andra stycket föräldrabalken). Preskription av fordran sker per automatik och kräver således ingen ansökan. Notera dock att det inte är själva underhållsskyldigheten i sig som preskriberas efter denna tid utan enbart de löpande underhållskraven.

Vänligen,

Ellen Widgren Axmark
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1105)
2022-01-16 I vilken utsträckning får föräldrar bestämma över sina barn?
2022-01-13 Kan man begära mer i underhåll?
2022-01-05 Kan man åläggas underhållsskyldighet för sitt barn retroaktivt?
2022-01-05 Finns det någon underhållsskyldighet för sambor?

Alla besvarade frågor (98546)