Skattskyldighet och dubbelbeskattningsavtal vid flytt till Storbritannien

FRÅGA
Hej!Om jag har varit bosatt, arbetat och betalat skatt i Stobritannien sedan Mars 2016 men aldrig skrivit ut mig ut Sverige, är jag då skyldig att betala skatt i både Storbritannien och Sverige?Läste att Sverige och Storbritannien har ett avtal med syfte att undvika dubbel beskattning, gäller det också i detta fall även om jag fortfarande är skriven i Sverige?Vänliga hälsningar,X
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar huruvida du i skatterättsliga termer är att anse som obegränsat skattskyldig. En obegränsat skattskyldig är enligt 3 kap 8 § inkomstskattelagen (se här) skyldig att betala skatt för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet.

Huvudregeln i 3 kap. 3 § första punkten inkomstskattelagen (se här) är att man är obegränsat skattskyldig om man är bosatt (har en bostad) i Sverige. Enligt andra punkten gäller detsamma om man stadigvarande vistas i Sverige. Enligt praxis innebär det en stadigvarande vistelse på sex månader. Enligt den sista punkten är man obegränsat skattskyldig om man har en väsentlig anknytning till Sverige och tidigare har varit bosatt i Sverige.

För att du inte ska anses ha en väsentlig anknytning till Sverige gäller att du under en femårsperiod (beräknad från den dag du flyttade från Sverige) måste bevisa motsatsen med ledning av kriterierna i 3 kap 7 § inkomstskattelagen (se här). Du ska med andra ord visa att du i princip har "klippt alla band" med Sverige. Förutsättningarna för femårsregelns tillämplighet är att du antingen är svensk medborgare eller har varit bosatt eller stadigvarande vistats i Sverige under minst tio år.

Även om du skulle bedömas vara obegränsat skattskyldig i Sverige har som du säger Sverige ett skatteavtal med Storbritannien enligt lagen om skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland (se här). Där kan du på svenska eller engelska läsa om vad som får beskattas och på vilka villkor det får beskattas i Storbritannien istället för i Sverige.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Carl Oscarsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (256)
2020-08-02 Kan du bedriva ett företag i Sverige om du inte är bosatt här?
2020-07-31 Betalar jag skatt i Sverige eller Kina för försäljning av fastighet?
2020-07-27 Hur deklarerar jag schweizisk pension i Sverige?
2020-07-26 Hur beskattas aktier som jag ärvt då jag bor utomlands?

Alla besvarade frågor (82723)