Skattskyldighet för donationer på internet

2020-12-29 i Gåvoskatt
FRÅGA
Hej.Jag driver en webbsida där användare får konvertera filer (till exempel mp4 till mp3, osv). Webbsidan är gratis men jag tar emot donationer, både i form av PayPal och kryptovalutor. Webbsidan har fått popularitet och donationerna därför fler och större. Jag misstänker jag bör deklarera och skatta detta. Måste jag? Donationerna är frivilliga. Om jag måste, hur gör jag det? Jag är 16 år gammal.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande skatt regleras i Inkomstskattelagen (IL).

Utredning

Den som har digitalt media publicerad på internet kan i vissa fall få donationer, oavsett om tjänsten/mediet är gratis eller avgiftsbelagt. Vanligtvis betraktas en donation som en gåva, men eftersom att gåvan mottas på grund av en prestation som personen utför eller har utfört, kan denna typ av donation inte betraktas som en gåva. En förutsättning för att gåvor är skattefria är att de inte ges som ersättning för någon prestation, 8 kap. 2 § IL. Eftersom donationen i detta fall ges för en prestation så är det inte en skattefri gåva utan en skattepliktig inkomst av tjänst. Detta gäller även om den som ger donationen gör det frivilligt. Vid beskattning ska Inkomsten tas upp som självständig verksamhet i inkomstslaget tjänst, på blankett T2, om verksamheten inte har sådan omfattning att den betraktas som näringsverksamhet. Gällande ålder har detta ingen inverkan på skattskyldigheten.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Arian Shadmehr
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (321)
2021-03-31 Skattepliktig gåva
2021-03-21 Gåva av aktier till en vän
2021-03-19 Utgår vinskatt när jag säljer mitt hus som jag fått i gåva?
2021-03-13 Hur mycket skattar man på förskott av arv/gåva?

Alla besvarade frågor (91133)