Skatteskulder preskriberas efter fem år

FRÅGA
Hej blivit utmätt av kronofogden skatte skuld sens 2004 hade ingen vet ska om skulden.kan dom göra så? 15 år gammal skuld.
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Skatteskulder preskriberas efter fem år (se 3 § lag om preskription av skattefordringar). Det innebär att om man inte blir krävd på skulden inom fem år så förlorar staten rätt att kräva in pengarna med hjälp av kronofogden (se 10 §). Om du inte fått veta om skulden på femton år så har jag svårt att se hur den inte är preskriberad eftersom man måste göra preskriptionsavbrott genom att borgenärer skickar ut kravbrev på skulden. Men om skatteverket har skickat ett flertal brev till din adress om skulden och de inte har kommit i retur till Skatteverket så får man utgå från att någon av breven har kommit fram om det inte finns någon förklaring till varför alla brev kommit bort (se NJA 2007 s.157). Om Skatteverket kan visa att de har skickat ett antal brev till dig om skulden så kan de ha gjort preskriptionsavbrott, och då börjar preskriptionstiden om på nytt med fem år.

Skatteverket har rätt också att ansöka om förlängd preskriptionstid, den kan då bli förlängd med fem år (se 7 §). Den kan sedan förlängas en sista gång enbart om det är påkallat från allmän synpunkt, och då kan preskriptionstiden bli totalt femton år (se 8 §). Men preskriptionstiden förlängs inte utan anledning (ex. att personen som har skatteskuld saknas känd hemvist eller har gjort sig av med egendom som kunnat gå till betalning av skulden).

Skatteverket kommer dock inte ge dig skatteåterbäring trots att skulden är preskriberad, de har fortfarande rätt att få in pengar för skulden men kronofogden hjälper inte till. Om du skulle få skatteåterbäring kommer skatteverket dra av den mot din skatteskuld.

Det du kan göra åt utmätningen är att begära rättelse eller överklaga kronofogdens beslut att göra en utmätning för skatteskulden med hänvisning till att skulden är preskriberad. På kronofogdens hemsida finns information om rättelse och överklagan, länk.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Rebecca Axelsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription av skatteskuld (25)
2021-08-18 När blir en skatteskuld preskriberad?
2020-09-29 Från vilket år börjar preskriptionstiden löpa för en skatteskuld?
2020-09-04 När startar preskriptionstiden för skatteskulder?
2020-05-05 Preskription av skattefordringar

Alla besvarade frågor (97352)