När startar preskriptionstiden för skatteskulder?

Fråga om preskriptionstiden på skatteskulder.

Om man exempelvis får slutgiltigt beslut från Skatteverket i 2017 som hänvisar till missat skatt under 2015... när räknas den som preskriberat enligt Kronofogden? Är det från 2015 när skulden uppstår eller från 2017 när slutgiltigt beslut fattas?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att tiden räknas från utgången av det kalenderår då skatteskulden förföll till betalning (senast skulle vara betald) (3 § lagen om preskription av skattefordringar).

Preskriptionstiden för skatteskulder är som huvudregel 5 år, enligt 3 § lagen om preskription av skattefordringar. Preskriptionstiden kan, på ansökan från Skatteverket, förlängas i vissa fall (7 § lagen om preskription av skattefordringar)

Mitt svar blir därför att preskriptionstiden räknas från 2015, då jag förutsätter att det var då skatteskulden förföll till betalning (eftersom du skriver att skulden uppkom det året samt missades). Som jag uppfattat det är hänvisningen i det slutgiltiga beslutet från Skatteverket 2017, endast en hänvisning och inte en fordran och därmed räknas preskriptionstiden inte från 2017.

Preskriptionstiden räknas därmed från årsskiftet 2015/2016 och är då preskriberad vid årsskiftet 2020/2021.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Om du inte har fått svar på din fråga eller har fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig igen till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Cornelia NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Preskription av skatteskuld? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo