När startar preskriptionstiden för skatteskulder?

FRÅGA
Fråga om preskriptionstiden på skatteskulder.Om man exempelvis får slutgiltigt beslut från Skatteverket i 2017 som hänvisar till missat skatt under 2015... när räknas den som preskriberat enligt Kronofogden? Är det från 2015 när skulden uppstår eller från 2017 när slutgiltigt beslut fattas?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att tiden räknas från utgången av det kalenderår då skatteskulden förföll till betalning (senast skulle vara betald) (3 § lagen om preskription av skattefordringar).

Preskriptionstiden för skatteskulder är som huvudregel 5 år, enligt 3 § lagen om preskription av skattefordringar. Preskriptionstiden kan, på ansökan från Skatteverket, förlängas i vissa fall (7 § lagen om preskription av skattefordringar)

Mitt svar blir därför att preskriptionstiden räknas från 2015, då jag förutsätter att det var då skatteskulden förföll till betalning (eftersom du skriver att skulden uppkom det året samt missades). Som jag uppfattat det är hänvisningen i det slutgiltiga beslutet från Skatteverket 2017, endast en hänvisning och inte en fordran och därmed räknas preskriptionstiden inte från 2017.

Preskriptionstiden räknas därmed från årsskiftet 2015/2016 och är då preskriberad vid årsskiftet 2020/2021.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Om du inte har fått svar på din fråga eller har fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig igen till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Cornelia Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription av skatteskuld (25)
2021-08-18 När blir en skatteskuld preskriberad?
2020-09-29 Från vilket år börjar preskriptionstiden löpa för en skatteskuld?
2020-09-04 När startar preskriptionstiden för skatteskulder?
2020-05-05 Preskription av skattefordringar

Alla besvarade frågor (96532)