Preskription av skattefordringar

Hej! Jag sålde för 8 år sedan en bostadsrätt i Stockholm, och flyttade kort därefter utomlands och skrev ut mig ur Sverige (jag har inte varit folkbokförd i Sverige sedan dess).

Jag har inte haft ngn address sedan dess i Sverige, men har enligt min mamma fått ngt ifrån skatteverket skickat hem till min mamma vilket hon skickat tillbaka med addressaten okänd då jag inte längre bor i Sverige. Jag har således aldrig fått detta. Nu under Corona har jag flugit hem för att se efter min mamma och nu fått veta detta. Jag skulle gissa att det dem skickat förut är ngn reavinst / skatteskuld efter försäljningen av min bostadsrätt. Med tanke på hur länge sedan detta var, borde inte detta vara preskriberat nu? Tacksam för svar och vägledning. Tack!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om preskription av skattefordringar regleras i lagen om preskription av skattefordringar m.m., som jag i detta svar kommer att förkorta LPS.

Som huvudregel preskriberas skattefordringar fem år efter utgången av det kalenderår då fordringen förföll till betalning (3 § LPS). Det innebär att om Skatteverket skickar ett krav om betalning av skatt med förfallodatum 2012-12-15, preskriberas fordringen alltså 2017-12-31. Är förfallodatumet istället 2013-01-15, gäller 2018-12-31.

Skatteverket kan dock under vissa omständigheter vända sig till förvaltningsrätten och begära att preskriptionstiden ska sträcka sig ytterligare fem år. Till dessa omständigheter hör att den skattepliktige saknar känd hemvist och det inte har kunnat klarläggas var han uppehållit sig, och att den skattepliktige stadigvarande vistats utomlands (7 § och 8 § 1 st LPS). Sådan begäran måste lämnas in innan den ordinarie preskriptionstiden löpt ut (13 § 4 st LPS). Jag kan för sakens skull nämna att preskriptionstiden kan förlängas med ytterligare fem år "om det är påkallat från allmän synpunkt" (8 § 2 st LPS).

När Skatteverket lämnar in begäran om förlängning av preskriptionstiden ska det i första hand lämna in begäran till den förvaltningsrätt som ansvarar för den skattepliktiges hemkommun. I ditt fall bör Skatteverket i och med att du har vistats utomlands istället ha lämnat in begäran till Förvaltningsrätten i Stockholm, som handlägger begäran i de fall en person saknar känd hemkommun i Sverige (13 § 3 st LPS). Du borde om så är fallet ha informerats om förlängningen, men det kan givetvis vara så att tiden förlängts men att det på grund av att du vistats på för Skatteverket okänd ort inte varit möjligt att nå dig med informationen. Du kan själv vända dig till förvaltningsrätten i Stockholm och till Skatteverket och anonymt begära att få ta del av de allmänna handlingar som rör dig. På detta vis kan du vara säker på huruvida preskriptionstiden förlängts utan din vetskap.

Information och formulär för hur du begär ut allmänna handlingar från Förvaltningsrätten i Stockholm hittar du på denna länk, medan motsvarande information för Skatteverket finns på denna länk.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Preskription av skatteskuld? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo