FrågaSKATTERÄTTPreskription av skatteskuld18/08/2021

När blir en skatteskuld preskriberad?

Om jag säljer mitt hus, köper en husbil och bosätter mig nånstans i Europa utan att betala realisationsskatten på huset när blir då den skatteskulden preskriberad.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Regleringen avseende preskription av fordringar återfinns i preskriptionslagen (PreskL). Preskription innebär att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran (se 8 § första stycket PreskL).

Utgångspunkten är att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (se 2 § första stycket PreskL). För skatteskulder gäller emellertid särskilda preskriptionsregler (jämför 1 § PreskL). Enligt 3 § lag om preskription av skattefordringar m.m. preskriberas en skattefordran fem år efter utgången av det kalenderår då den förföll till betalning.

Observera dock att detta gäller så länge inte ett preskriptionsavbrott skett, t.ex. genom att du blir delgiven skatteskulden (se 5 § PreskL). Då nollställs "klockan" som räknar preskriptionen. Att ytterligare observera är att du under dessa fem år och även efter dessa år inte kan få någon skatteåterbäring. Denna dras istället av mot skatteskulden. Detta beror på att preskription enbart innebär att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran, men det innebär inte att fordran helt försvinner. Preskriptionstiden på skatteskulder kan även i vissa fall förlängas efter en ansökan av skatteverket (se 7 § lag om preskription av skattefordringar m.m.).

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted WinströmRådgivare