Skatteskuld för avslutat dödsbo?

FRÅGA
Hej.Dödsboet efter min sambo är avslutat och skiftat 2018 och deklarerat 2019. Nu (i Juli 2020) har skattemyndigheten fått in inkomstuppgifter för åren 2015-2018 som inte har tagits upp till beskattning.Kan det avslutade dödsboet krävas på eventuellt uppkommen skatteskuld?Tacksam försvar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret regleras i ärvdabalken (ÄB).

Har man utfört arvskifte innan den dödes skulder betalats ska arvskiftet gå åter (ÄB 21:4 1st). Ifall skulderna inte är så stora att de inte kan täckas av din sambos tillgångar skall återgången begränsas till vad som behövs för att skulderna och kostnaderna för boets förvaltning skall kunna betalas. Återföringen sker proportionerligt mellan delägarna baserat på vad de fick (ÄB 21:4 2st). Fanns det t.ex två delägare som fick 50% av boet var ska var och en av dem lämna tillbaka egendom som täcker 50% av skulden.

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Du är varmt välkommen att ställa följdfrågor till oss på Lawline.

Adam Winqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1028)
2020-12-30 Vilka successionsregler ska tillämpas vid bortgång utomlands?
2020-12-25 Vem får upprätta en bouppteckning
2020-12-23 Dödsboanmälan eller en bouppteckning?
2020-12-22 Ingår den avlidnes individuella pensionssparande i dödsboet?

Alla besvarade frågor (88087)