Skattemässiga konsekvenser vid gåva av bostadsrätt

2015-07-23 i Gåvoskatt
FRÅGA
Hej, min mamma som är änka ska sälja sin bostadsrätt och flytta till ett äldreboende. Hon vill ge bostadsrätten i gåva till mig och min syster som ett förskott på arvet. Blir det någon skillnad i skatt för någon part om hon antingen säljer bostadsrätten själv och ger oss pengarna i gåva eller om vi syskon först får bostadsrätten i gåva och säljer den gemensamt ? Tack på förhand
SVAR

Hej,

och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Reglerna som styr beskattningen vid överlåtelser av bostadsrätter finns i inkomstskattelagen (IL) . Du hittar IL här . Reglerna som styr överlåtelse av bostadsrätter finns i bostadsrättslag (BrL). BrL hittar du här .

Det blir egentligen ingen skattemässig skillnad oavsett vilket av alternativen du väljer, dock finns det andra omständigheter som kan göra det ena alternativet bättre än det andra.

Din mamma säljer

Om din mamma säljer sin bostadsrätt kommer hon att behöva betala skatt på hennes vinsten vid försäljningen IL 41:1 & 2, 42:1 & 44:3. Dock kommer själva pengagåvan att vara skattefri både för dig och din syster IL 8:2 samt för din mor IL 41:1 & 2, 42:1 & 44:3.

Du och din syster får och säljer

Om du och din syster först får bostadsrätten så är detta skattefritt både för er IL 8:2 och för er mor IL 41:1 & 2, 42:1 & 44:3. Ni kommer sedan att få göra de avdrag som er mor hade fått göra om hon hade sålt bostadsrätten IL 44:21. När du och din syster sedan säljer bostadsrätten kommer ni att skatta för den vinsten som ni gjort IL 41:1 & 2, 42:1 & 44:3. Då ni har hamnat i er mors skattemässiga situation (IL 44:21) kommer ni att få betala samma summa skatt som er mor.

Vad ni bör tänka på om ni ger bort bostadsrätten är att det finns vissa formkrav i själva avtalet som skall uppfyllas för att gåvan skall vara giltig BrL 6:4 & 6:5. Du och din syster måste också godkännas av föreningen som medlemmar för att gåvan skall vara giltig BrL 6:5.

Det kan även vara så att ni kommer att behöva betala en överlåtelseavgift till föreningen om ni väljer den här modellen, något som ni förmodligen även kommer att behöva göra om ni väljer det första alternativet – dock skulle ni eventuellt behöva betala överlåtelseavgiften även när du och din syster säljer bostadsrätten. Anledningen till att jag inte kan vara specifik i hur det skulle fungera i ert fall är därför att det är upp till bostadsrättsföreningen att välja om det skall vara avgiftsbelagt att ge bort en bostadsrätt och om det är överlåtaren, mottagaren eller båda gemensamt som skall betala avgiften. Ni kan hitta information om överlåtelseavgiften i föreningens stadga.

Summering

Det kommer alltså inte att bli någon skillnad skattemässigt oavsett vad ni väljer. Dock skulle det rent praktiskt vara lättare om din mor säljer bostadsrätten och ger er pengarna med tanke på de krav som ställs upp i BrL för transaktionens giltighet samt den eventuella överlåtelseavgift.

Är det något som är otydligt, något som jag missförstått eller om du undrar något annat är du hjärtligt välkommen att höra av dig igen.

Bästa hälsningar

Mattias Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (281)
2020-07-04 Kan jag överlåta 50% av min bostadsrätt som gåva till min maka?
2020-07-03 Ska man betala skatt på gåvor?
2020-06-29 Inkomstskatt och penninggåva
2020-06-23 Blir en pengagåva som jag ger till min make beskattad?

Alla besvarade frågor (81688)