Skattekonsekvenser av gåvor för obegränsat respektive begränsat skattskyldiga

FRÅGA
Hej,En svenskfödd person som sedan lång tid är permanent bosatt i Storbritannien har för avsikt att som gåva/förskott på arv överlåta en skogsfastighet på sin son, oklart om denne person har kvar sitt svenska medborgarskap. Sonen bor också i Storbritannien, han har aldrig bott i Sverige.Kommer gåvan/arvet att beskattas i sin helhet enligt Storbritanniens skattelagstiftning eller kommer den Svenska och för sonen mycket förmånligare skattelagstiftningen att ha någon inverkan på beskattningen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

De flesta reglerna om beskattning i Sverige finns i inkomstskattelagen (IL). När internationella frågor är inblandade är det dock inte tillräckligt att kolla i IL utan även dubbelbeskattningsavtal måste undersökas. Sverige har ingått dubbelbeskattningsavtal med ett flertal olika länder, däribland Storbritannien är ett. Dessa avtal löser dubbelbeskattningsproblematiken som kan uppstå när länderna tillämpar sina interna skattelagar genom att begränsar, men aldrig utvidgar, ett lands skatteanspråk.

Eftersom jag inte har den rätta kompetensen kring Storbritanniens skatteregler kommer jag inte att kunna ge ett svar om hur beskattning i Storbritannien går till. Däremot kommenterar jag om svenska skatteregler samt även lite kort om dubbelbeskattningsavtalet.

I Sverige är skattskyldigheten inte baserad på medborgarskap därför kan både svenska och utländska personer blir skattskyldiga. Skattskyldigheten baseras istället på bosättning m.m. och uppdelas i två typer - obegränsad respektive begränsad skattskyldighet. Den förstnämnda gäller personer som är bosatta, stadigvarande vistas eller har väsentlig anknytning till Sverige (kriterier för obegränsad skattskyldighet), 3:3 IL. Personer som inte uppfyller någon av dessa kriterier är begränsat skattskyldiga, 3:17 IL.

För att bedöma om personen i din fråga (gåvogivaren) är obegränsat eller begränsat skattskyldig behöver vi veta bl.a. om skogsfastigheten är belägen i Sverige och om personen har ekonomisk engagemang här. Detta eftersom sådana information kommer att avgöra huruvida väsentlig anknytning till Sverige finns för att kunna grunda en obegränsad skattskyldighet, se 3:7 IL. En helhetsbedömning skall göras av alla omständigheter i det enskilda fallet. I praxis har det funnits ett fall där en familj bosatt i USA ansågs ha väsentlig anknytning till Sverige i form av jordbruksfastighet med åretruntbostad och även deltagande i drift av jordbruk.

I fall bedömningen ovan leder till att personen är obegränsat skattskyldig är bortgivande av gåvan skattefri. Om personen istället skall anses som begränsat skattskyldig gäller det även då att gåvan är skattefri. Detta eftersom gåvoskatt och arvskatt avskaffades i Sverige sedan 2005. Eftersom det föreligger ingen skattskyldighet för gåvogivaren i Sverige föreligger det ingen dubbelbeskattning därmed behöver vi inte gå in på dubbelbeskattningsavtalet alls. Med detta sagt skulle det fortfarande kunna finnas skattskyldighet i Storbritannien enligt deras interna regler, vilket jag rekommenderar att du kollar upp med en engelsk jurist.

Dylikt för sonen (gåvotagaren) skall det först bedömas huruvida han är obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige. I båda fall kommer dock utgången att vara att han inte är skattskyldig för mottagandet av gåvan eftersom förvärv genom gåva eller arv är skattefritt, 8:2 IL (för obegränsat skattskyldig) och 3:18 IL (för begränsat skattskyldig). Såsom ovan behöver vi inte gå in på dubbelbeskattningsavtalet eftersom det föreligger ingen dubbelbeskattning. Återigen skall dock Storbritanniens interna regler undersökas för någon eventuell skattskyldighet där.

En sak som skall noteras är att även om gåvan är skattefri i Sverige för sonen nu, kommer han att överta gåvogivarens skattemässiga situation vilket innebär skattekonsekvenser i framtiden. Vid en eventuell försäljning av skogsfastigheten kommer sonen nämligen att beakta gåvogivarens omkostnadsbelopp för att beräkna kapitalvinsten, 44:21 IL.

Sammanfattningsvis, både gåvogivaren och gåvotagaren kommer inte att beskattas i Sverige för gåvan. Däremot utesluts det inte att skattskyldigheten kan föreligga i Storbritannien i enlighet med deras interna regler.

Med vänlig hälsning,

You Jung Lee Törnqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (291)
2021-07-21 Beskattning av person som ska jobba i Hong Kong
2021-07-20 Beskattning av pension vid flytt utomlands
2021-07-01 Vad är väsentlig anknytning?
2021-06-24 Kan en äga bostad i Sverige om en har skattehemvist i utlandet?

Alla besvarade frågor (94218)