Skattekonsekvens vid gåva

2020-03-24 i Gåvoskatt
FRÅGA
Hej! Min fråga är följande: får min särbo som bor i Polen ge gåva i form av pengar utan någon skatt. Om ja vad som krävs för att det ska vara enligt lagen? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Skattekonsekvenser vid gåva regleras i inkomstskattelagen (IL)

Gåvoskatten försvann år 2005. Numera är därmed gåvor skattefria (8 kap. 2 § IL). För att en gåva ska vara skattefri krävs det dock att de civilrättsliga kraven för gåvor är uppfyllda.
De civilrättsliga kraven är följande:
1. Det måste föreligga en gåvoavsikt. Detta innebär att gåvogivaren måste vara medveten om att det inte utgår en motprestation, att de inte kommer få något för gåvan de ger.
2. Frivillighet. Gåvogivaren måste frivilligt utge gåvan.
3. Det måste handla om en förmögenhetsöverföring. Detta innebär i princip bara att gåvan måste ha ett ekonomiskt värde.

Är dessa krav uppfyllda klassas överföringen civilrättsligt som en gåva och är därmed skattefri.

Hoppas detta gav svar på din fråga.

Med vänlig hälsning

Axel Helgesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll