Skattefrihet för gåvointäkter - begränsad skattskyldighet - väsentlig anknytning

2017-04-21 i Gåvoskatt
FRÅGA
Hej Jag har en fråga angående gåva från fåmansföretag. Jag vill skänka pengar från vinst innan bolagstämma till min dotter som bor utomlands. Min dotter, som är vuxen, studerar utomlands och har dubblett medborgareskapp. Studerar sedan 3 år. Har anknytning till Sverige i form av bankkonto för att ta emot pengar från CSN. Under sommaren brukar arbeta en-två månader i Sverige. Hon har egen lagenhet utomlands. Hur bli med begränsad skattskyldighet. Ska hon betala skatt för gåvan överhuvudtaget? Eller det ska beskattas som inkomst?Jag har tänkt att hon ska betala skatt utomlands enligt deras regler. I fall hon ska betala skatt här i Sverige, hur vi välja begränsad skattskyldighet. Måste hon bli av med svensk medborgareskapp? Måste hon taka nej för lån från CSN för att bryta ekonomiska anknytningar med Sverige.Jag har tänkt att fallet liknar någon pensionär som flyttar till Portugal. Dem betalar en del skatt i Sverige och lägre skatt i Portugal. Dem kan behålla svensk medborgareskapp och har anknytningar till Sverige i form av pension men ändå har begränsad skattskyldighet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är sant att din dotter är begränsat skattskyldig i Sverige om hon inte längre har någon väsentlig anknytning till landet, i vilket fall hon fortfarande är obegränsat skattskyldig. Gåvoskatt har dock avskaffats i svensk rätt, så det finns ingen svensk skattskyldighet för gåvointäkter. Huruvida hon kommer att beskattas där hon bor handlar om det landets lagstiftning, som jag tyvärr inte kan tala om. Det är en annan fråga om du kan bli uttagsbeskattad för gåvobeloppet som intäkt från fåmansföretaget. Har du inte löst frågan med din skatterådgivare är du välkommen att återkomma med följdfrågor här på Lawline.

När det gäller frågan om väsentlig anknytning, är regeln att den som är bosatt, stadigvarande vistas eller har väsentlig anknytning till Sverige är obegränsat skattskyldig (inkomstskattelagen, i det följande IL, 3 kap. 3 § 1 st.). Alla som inte är obegränsat skattskyldiga är begränsat skattskyldiga för, huvudsakligen, de inkomster som finns i IL 3 kap. 18-19 §§ och i de lagar som hänvisas till i IL 3 kap. 21 § (IL 3 kap. 17 §). Frågan om huruvida väsentlig anknytning föreligger är komplicerad och svaret beror på en samlad bedömning av en kombination av omständigheterna i det enskilda fallet. Du kan hitta omständigheterna i IL 3 kap. 7 § 1 st, men jag klistrar dem här för att underlätta referensen för dig:

För att avgöra om en person som tidigare har varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit ska följande beaktas:

- om han är svensk medborgare,

- hur länge han var bosatt här,

- om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort,

- om han vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl,

- om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk,

- om han har sin familj här,- om han bedriver näringsverksamhet här,

- om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här,- om han har en fastighet här, och

- liknande förhållanden.

Presumtionen är i alla fall att en svensk medborgare som under minst tio år har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här anses ha väsentlig anknytning under fem år från den dag då personen har rest från Sverige, om han eller hon inte visar att de inte har en sådan anknytning (IL 3 kap. 7 § 2 st.).

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänliga hälsningar,

Sotirios Apostolou
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (331)
2021-07-25 Vilka gåvor är skattefria?
2021-07-05 Kan det tillkomma gåvoskatt på pengagåvor från USA?
2021-07-01 Gåvoskatt i Tyskland
2021-06-01 Gåvoskatt

Alla besvarade frågor (94459)