Skattefria gåvor och blandat fång

2016-02-19 i Gåvoskatt
FRÅGA
Min son och hans familj arbetar i Kina. Dom är i Sverige ca 6veckor på sommaren. Dom vill att jag köper en husbil som dom nyttjar när är här. Dom betalar men att jag står för den tills dom avslutar sina tjänster i Kina. Hur gör man för att vi inte ska bli drabbade av några skatter i detta läge typ gåvoskatt. Jag har ytterligare två barn.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Gåvoskatten i Sverige är avskaffad sedan den 1 januari 2005. I 8 kap 2 § inkomstskattelagen (IL) (här) framgår att förvärv vid gåva är skattefritt. Av paragrafen framgår att tre gåvorekvisit ska vara uppfyllda: 1. Det ska röra sig om en förmögenhetsöverföring 2. Ni som överlåtare ska ha haft en gåvoavsikt, en vilja att låta er son få tillgången. Det råder en s.k. presumtion om att gåvoavsikt föreligger när egendomen ges till en närstående. 3. Överlåtelsen ska ha skett frivilligt.

Om jag förstår frågan rätt kommer din son att betala för husbilen även fast det är du som köpt den. Om du skulle ge en del som gåva och om din son skulle betala en del av husbilen skulle det röra sig om ett blandat fång, d.v.s. delvis köp och delvis gåva. Gåvan tappar inte helt sin benifika karaktär, men en del blir i ett sådant fall att se som ett köp. Enligt delningsprincipen räknas det som ges mot ersättning som ett köp och den återstående delen ses som en gåva och är därmed helt skattefri.

Lycka till!

Nathalie Byström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (299)
2020-11-30 Behöver jag skatta vid gåva av pengar?
2020-11-27 Behöver man betala gåvoskatt?
2020-11-20 Kan jag överlåta aktier genom gåva och blir det skatt?
2020-10-31 Betala skatt i Tyskland?

Alla besvarade frågor (86940)