Skattefri gåva

2016-12-27 i Gåvoskatt
FRÅGA
Min mamma har skänkt 30000 kr var till mig å mina 4 syskon....en av mina systrar säger att vi måste skatta för dessa pengar...stämmer detta? Det är en ren gåva...
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör Inkomstskattelagen (1999:1229).

Gåvoskatten avskaffades den 1 januari 2005. Detta betyder att man inte längre behöver skatta för gåvor. Gåvor är alltså idag skattefria. Detta framgår av 8 kap 2 § Inkomstskattelagen.

Det viktiga i sammanhanget blir då att gåvan verkligen har gåvokaraktär. För detta krävs att avsikten är benefik. Benefik avsikt är när gåvogivaren inte förväntar sig någon motprestation för gåvan. Gåvoavsikt föreligger därmed inte om gåvan utgör belöning för utfört arbete eller när gåvogivaren förväntar sig en motprestation. Gåvor som saknar ren gåvoavsikt kallas remuneratoriska gåvor och dessa kan, till skillnad från rena gåvor, bli skattepliktiga.

Ni behöver alltså inte skatta för pengarna från er mamma så länge det rör sig om en ren gåva i lagens mening!

Hoppas du har fått svar på din fråga.

Med Vänliga Hälsningar

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (299)
2020-11-30 Behöver jag skatta vid gåva av pengar?
2020-11-27 Behöver man betala gåvoskatt?
2020-11-20 Kan jag överlåta aktier genom gåva och blir det skatt?
2020-10-31 Betala skatt i Tyskland?

Alla besvarade frågor (86802)