Skattefri ersättning för revyteater?

2020-01-31 i Gåvoskatt
FRÅGA
Hej. Om jag spelar revy och inte tar betalt av publiken utan ber omen gåva istället. Är det beskattningsbart?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att gåvor är skattefria (här). För skattefrihet krävs dock att vissa kriterier är uppfyllda. Det ska handla om en frivillig förmögenhetsöverföring där det finns så kallad "gåvoavsikt" (dvs. att man är medveten om sin handling och att man faktiskt ger en gåva). Med gåva avses inte s.k. remuneratoriska gåvor, dvs. gåvor som någon ger till den som utfört arbete eller någon annan prestation för hans räkning. Sådana gåvor inkomstbeskattas i regel. Troligtvis klassas din revy som någon slags motprestation och därför kan "gåvorna" i fråga inte uppfylla kriterierna och är därmed inte gåvor i skattelagens mening. Du kommer därför troligtvis bli skatteskyldig för inkomsterna.

Hanna Kanon
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll