Skatt vid överlåtelse av lägenhet

2018-01-18 i Gåvoskatt
FRÅGA
Jag har en fråga angående bostadsrätt.Min mor och far köpte en lägenhet åt mig innan dom flyttade utomlands för några år sedan. Lägenheten står i deras namn men det är jag som bor i lägenheten och betalar hyran samt bolånet (Jag överför pengar till min mors konto varje månad där banken automatiskt drar av bostadslånet).Nu vill vi fixa så att lägenheten står på mitt namn. Vi vet inte om det är bäst att ge den till mig som gåva eller om dom ska sälja den till mig för en billig peng (ca 500-1000kr). Dom köpte lägenheten för 541 000kr.Vad blir konsekvenserna med att ge en lägenhet i gåva samt att sälja den billigt?Tack för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns, som du skriver, två alternativ när man vill överlåta en lägenhet: sälja eller ge den som en gåva. Jag har därför delat upp mitt svar i dessa två alternativ och efter det dragit en slutsats angående din situation.

Få lägenheten som en gåva

Om du får lägenheten som gåva kommer varken du eller dina föräldrar att beskattas för överlåtelsen av lägenheten. Detta eftersom gåvor är skattefria, se 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Den skatterättsliga konsekvensen blir istället att du får skatta på den vinst du har gjort på lägenheten när du väl säljer den. Denna skattesats ligger på 22 % av din vinst, se 46 kap. 18 § IL.

Köpa lägenheten billigt

Om du istället väljer att köpa lägenheten för en summa under marknadsvärdet blir överlåtelsen både att anse som gåva och som köp, sk. blandat fång. Mellanskillnad på det du betalar och lägenhetens marknadsvärde anses då som gåva, medan den del du betalar självklart ses som köp. Ett exempel: en lägenhet är värd 100 kr, du betalar 20 kr vid överlåtelse av lägenheten. Två tiondelar (20/100 kr) har då överlåtits genom köp, och resterande åtta tiondelar av bostadsrätten har överlåtits genom gåva.

De skatterättsliga konsekvenserna av detta är att dina föräldrar (gåvogivarna) kan behöva betala kapitalvinstskatt på den del som anses ha överlåtits genom köp. Detta aktualiseras inte nu eftersom dina föräldrar inte kommer göra någon

Formalia

Tänk på att vid gåva av bostadsrätt ska man enligt 6 kap. 4 § bostadsrättslagen skriva ett skriftligt avtal, där både du och dina föräldrar skriver under. I avtalet ska det även framgå vilken lägenhet det handlar om och (om det är aktuellt) priset. Är det en gåva ska det istället framgå att det inte är något pris.

Slutsats

För dina föräldrar blir det alltså inga skatterättsliga konsekvenser, oavsett om du köper lägenheten för en billig peng eller om du får lägenheten som gåva. De skatterättsliga konsekvenserna hamnar i båda fallen hos dig, man kan säga att du träder in i dina föräldrars skattemässiga situation. Om du säljer lägenheten för marknadspris i framtiden, kommer du förmodligen göra en ganska stor vinst. På så sätt blir vinstskatten mer kännbar. Eftersom den summan som du ska betala till dina föräldrar är så pass liten, blir det ingen skillnad för varken dig eller dina föräldrar rent skattemässigt om ni istället överlåter lägenheten genom gåva. Mitt råd är alltså att dina föräldrar för över lägenheten till dig som en gåva enligt formalian ovan.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Filip Westling
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (345)
2022-01-20 Skatt vid gåva av kryptovaluta?
2022-01-15 Skatt på gåva till föräldrar
2021-12-27 Gåvoskatt i Sverige?
2021-12-15 Hur stor kan en skattefri gåva vara?

Alla besvarade frågor (98676)