FrågaSKATTERÄTTGåvoskatt28/10/2019

Skatt vid överlåtelse av halva andelen av ett fritidshus?

Ge bort halva andelen i fritidshuset som gåva.

Är det någon skatt på det?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gåvoskatt

Det korta svaret på din fråga är att om överlåtelsen skatterättsligt är att betrakta som en gåva kommer varken gåvogivaren eller gåvomottagaren skatta på fastighetsöverlåtelsen. Gåvoskatten avskaffades nämligen i Sverige 2005. Viktigt att observera är att detta dock förutsätter att överlåtelsen skatterättsligt är att betrakta som just en gåva.

Huvudsaklighetsprincipen

För att avgöra huruvida en fastighetsöverlåtelse ska betraktas som ett köp eller en gåva användas den så kallade "huvudsaklighetsprincipen". Principen innebär att en fastighetsöverlåtelse betraktas som en gåva om ersättningen som gåvomottagaren betalar understiger fastighetens taxeringsvärde. Fastighetens taxeringsvärde motsvarar 75 procent av fastighetens marknadsvärde två år före taxeringsåret. Vidare måste även de allmänna förmögenhetsrättsliga gåvorekvisiten vara uppfyllda, vilka är följande: det skall ha skett en förmögenhetsöverföring, gåvan skall ha överlämnats frivilligt och det skall finnas en gåvoavsikt. Den sistnämnda avsikten presumeras alltid finnas om gåvan ges till en närstående.

Om ersättningen som gåvomottagaren erlägger emellertid överstiger fastighetens taxeringsvärde betraktas hela överlåtelsen istället som ett köp.

Sammanfattning

Ger man bort halva andelen av sitt fritidshus som en gåva kommer man inte behöva skatta på överlåtelsen. Den enda beskattning som kan bli aktuell är vid en eventuell vidareförsäljning som medför kapitalvinst. Vid en sådan situation kommer gåvomottagaren använda sig av gåvogivarens anskaffningsvärde enligt den så kallade kontinuitetsprincipen i 44 kap. 21 § inkomstskattelagen.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sam NaderiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Gåvoskatt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000