Skatt vid gåva av lägenhet?

2016-06-30 i Gåvoskatt
FRÅGA
Hej. Jag genomgick skilsmässa för ca 1,5 år sen. Lånen på vår lägenhet skrevs över på mig och i samband med detta trodde vi att ägandet av bostaden automatiskt skrevs över på mig. Nu har vi upptäckt att vi båda två fortfarande står som ägare till lägenheten. Går det genom ett gåvobrev att skriva över lägenheten på bara mig eller hur går man till väga? Vi är överens om att jag ska äga lägenheten eftersom lånen står på mig, men vi vill inte hamna i att någon av oss ska behöva betala någon skatt på grund av detta.
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Allmänt:
Skatt vid den här typen av överföringar regleras i inkomstskattelagen.
För några år sedan tog man bort arvs- och gåvoskatten i Sverige. Detta medför att det numera inte sker några skattekonsekvenser om din fd. make genom ett gåvobrev ger sin hälft av lägenheten till dig. Det är nämligen först vid försäljningar som skatt skall betalas.

Vad händer i ditt fall?
Det som sker när din fd. make ger dig lägenheten är istället att du inträder i hans/hennes ställe vad gäller beskattningen. Inbakat i lägenheten finns en latent skuld som helt enkelt skapas av värdeökningarna, och det är först vid en försäljning mot ersättning som denna latenta skatteskuld skall betalas till staten.
Vid en gåva sker ingen försäljning och således beskattas inte gåvogivaren eller mottagaren alls. Istället tar man bara över skatteskulden som skall betalas först vid ett senare tillfälle om du säljer lägenheten med vinst.

Mitt råd:
Kör på! Det blir inga skatterättsliga konsekvenser av ert agerande. Skatten betalas först vid försäljning, och det blir exakt samma skatt som utan gåvan. Tänk dock på att se till att fastigheten inte är så belånad att du gör en förlust när du tar över lånen på en lägenhet som medför en skatteskuld. Att ta över lån för 2 miljoner för ett hus värt 2 miljoner kan vara en förlustaffär om det ingår en skatteskuld på ett par hundra tusen. Det är dock inget jag kan ge råd om utan att känna till situationen närmare.

Tänk även på att Lantmäteriet ställer vissa krav på ett gåvobrev för att det skall godkännas.
Kort sagt så krävs att det tydligt framgår vilken fastighetsbeteckning, givares och mottagares underskrift, hur stor del som gåvan består av, samt två vittnens signaturer.
Du kan läsa mer om det här.


Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Med vänliga hälsningar,

Jonas P. Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (298)
2020-11-27 Behöver man betala gåvoskatt?
2020-11-20 Kan jag överlåta aktier genom gåva och blir det skatt?
2020-10-31 Betala skatt i Tyskland?
2020-10-11 Min syster har sålt fastigheter utomlands och ska ge mig pengarna som gåva. Behöver jag skatta på dessa?

Alla besvarade frågor (86567)