Skatt vid gåva av fastighet

2019-01-26 i Gåvoskatt
FRÅGA
Halva bostaden till Sambo som Gåva?A äger ett hus med marknadsvärde 2 400 000 och taxeringsvärde 1 650 000. Lån finns på 1 750 000.Kan då A Sälja 50% av bostaden till B för 800 000 (mindre än halva taxeringsvärdet) och betrakta det som GÅVA."Inkomstskattemässigt anses en fastighet överlåten genom gåva om ersättningen understiger både överlåtelseårets taxeringsvärde och marknadsvärde (huvudsaklighetsprincipen). En sådan överlåtelse anses i sin helhet ha skett genom gåva och medför ingen vinstberäkning. Stöd för detta finns bl.a. i följande avgöranden:•RÅ 1969 ref. 32: De övertagna lånen var mindre än taxeringsvärdet varför det ansågs som gåva i enlighet med avtalet.•RÅ 1969 Fi 756: Köpeskilling större än taxeringsvärdet varför det ansågs som köp (Svensk skattetidning 1970 s. 69).•RÅ 1981 1:29: Köpeskilling mindre än taxeringsvärdet för överlåtelseåret varför det ansågs som gåva, trots att parterna betecknat avtalet som köp."
SVAR

Hej!

Tack för din fråga.

Du är helt rätt på det! Gåva ska som sagt inte beskattas enligt 8:2 inkomstskattelagen. Andra stycket i paragrafen behandlar endast juridiska personer, vilket inte är aktuellt.

"Säljs" alltså halva fastigheten för ett belopp under halva taxeringsvärdet så ses det som en gåva, även en gåvoavsikt är viktigt enligt praxis. I ert fall, från sambo till sambo så blir det inte svårt att komma på en. Huvudsaklighetsprincipen innebär att tanken med gåvan är att berika motparten.

Jag rekommenderar dock att betalningen understiger 85 % av förra årets taxeringsvärde då man slipper stämpelskatten, 5 § Lag 1984:404 om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter.

Hoppas du fått svar!

MVH

Patrik Olsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (232)
2019-05-13 Penninggåva mellan syskon
2019-05-08 Kostnad om man skriver över fastighet genom gåva
2019-05-03 Ingen gåvoskatt i Sverige
2019-04-24 bestämma pris vid försäljning av fastighet

Alla besvarade frågor (69298)