Skatt vid gåva av fastighet

2016-04-30 i Gåvoskatt
FRÅGA
Jag har ärvt en del i en släktfastighet i Sälen. Jag har nu 12,5 % eller 1/8. Arvs skiftet är klart och jag står på lagfarten. Denna del och ansvar för fastigheten vill jag nu överlåta till mina 3 syskon eftersom jag aldrig är där. Jag funderar på att göra ett gåvobrev och sedan får de skicka ansökan om en ny lagfart hos Inskrivningsmyndigheten-Lantmäteriet. Räcker det att de ska skicka med en kopia av gåvobrevet Taxeringsvärdet på Fastigheten är lågt. Jag har väl då om jag fattar det rätt 1/8 av detta taxeringsvärde på mig?Kan jag åka på någon typ av beskattning då jag överlåter denna del genom gåvobrev??Tacksam för svar så snart det går eftersom detta ska ordnas omgående.
SVAR

Hej och tack för att du vänder din fråga till Lawline!

Skatt vid gåva:
Skatt vid förtjänster av olika slag regleras genom inkomstskattelagen.

Om du ger bort fastigheten utan att få ersättning så är det en gåva och gåvor beskattas inte enligt 8 kap. 2 §.
Vad som istället händer är att gåvomottagaren, dvs dina syskon, inträder i ditt ställe som skatteskyldig och ska vid deras försäljning av fastigheten betala den skatt som både du och dina föräldrar slapp betala eftersom överlåtelserna skedde genom arv och gåva.Detta kallas för kontinuitetsprincipen och finns reglerad i 44 kap. 21 §

Det är helt enkelt ingen som beskattas vid gåvotillfället. Men senare när mottagaren säljer egendomen då beskattas han för värdeökning som egendomen gjort även innan han faktiskt fick gåvan. Man kan se det som en latent skatteskuld som gåvogivaren även ger till gåvomottagaren.
Det är ju dock inte något problem egentligen eftersom gåvomottagaren ändå får egendom värd mer än skatten som ligger på 30 % för den här typen av kapitalvinster.


Kort sammanfattning:
Svaret blir alltså att du inte beskattas alls p.g.a. gåvan. Dina syskon betalar däremot (lite förenklat) skatt för värdeökningen som skett sedan fastigheten förra gången såldes för ersättning.


Vad vill Lantmäteriet ha för att göra en inskrivning?
Det räcker gott och väl med att gåvohandlingen skickas in till Lantmäteriet för inskrivning rörande lagfart.
Det ställs fyra krav på din gåvohandling från Lantmäteriets sida:
1. Fastighetsbeteckningen ska tydligt framgå.
2. Det ska även framgå hur stor del av fastigheten du ger bort. (Här bör du alltså vara tydlig med att det är hela din del som skall ges bort).
3. Gåvohandlingen ska signeras av dig och de syskon som skall ta emot din del.
4. Gåvohandlingen ska även signeras av två vittnen som alltså inte är dina syskon.

Vittnen är ett krav som följer av lag (Jordabalken 20 kap 7 §) och saknas det på gåvobrevet så kan lagfart inte meddelas utan istället meddelas en "vilande lagfart". Det leder till vissa svårigheter om man vill belåna fastigheten och liknande. Därför vill jag extra poängtera att underskrifter från gåvogivare, gåvomottagare samt vittnen är viktiga för att få en fullständig lagfart och inte orsaka senare krångel.

Om du funderar mer över hur du ska agera mot lantmäteriet så finns mer information här.

Lycka till med gåvogivandet och jag hoppas att både du och dina syskon haft nytta av svaret.
Med vänliga hälsningar,

Jonas P. Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (297)
2020-11-20 Kan jag överlåta aktier genom gåva och blir det skatt?
2020-10-31 Betala skatt i Tyskland?
2020-10-11 Min syster har sålt fastigheter utomlands och ska ge mig pengarna som gåva. Behöver jag skatta på dessa?
2020-10-06 Beskattningskonsekvenser vid överlåtelse av en penninggåva

Alla besvarade frågor (86388)