Skatt vid gåva?

2021-01-09 i Gåvoskatt
FRÅGA
Om mina föräldrar har en sommarstuga som de vill ge till mig och mitt syskon hur drabbar det oss med skatter? Gåvoskatt osv. hur går man till väga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gåvoskatt

Det korta svaret på din fråga är att om överlåtelsen skatterättsligt är att betrakta som en gåva kommer varken gåvogivaren eller gåvomottagaren skatta på fastighetsöverlåtelsen. Gåvoskatten avskaffades nämligen i Sverige 2005. Viktigt att observera är att detta dock förutsätter att överlåtelsen skatterättsligt är att betrakta som just en gåva.

Huvudsaklighetsprincipen

För att avgöra huruvida en fastighetsöverlåtelse ska betraktas som ett köp eller en gåva användas den så kallade "huvudsaklighetsprincipen". Principen innebär att en fastighetsöverlåtelse betraktas som en gåva om ersättningen som gåvomottagaren betalar understiger fastighetens taxeringsvärde. Fastighetens taxeringsvärde motsvarar 75 procent av fastighetens marknadsvärde två år före taxeringsåret. Vidare måste även de allmänna förmögenhetsrättsliga gåvorekvisiten vara uppfyllda, vilka är följande: (i) det skall ha skett en förmögenhetsöverföring, (ii) gåvan skall ha överlämnats frivilligt och (iii) det skall finnas en gåvoavsikt. Den sistnämnda avsikten presumeras alltid finnas om gåvan ges till en närstående.

Om ersättningen som gåvomottagaren erlägger emellertid överstiger fastighetens taxeringsvärde betraktas hela överlåtelsen istället som ett köp.

Hoppas du fick svar på din fråga. Har du några fler frågor är du välkommen att återkomma!

Vänliga hälsningar,

Minela Kurjakovic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (321)
2021-03-31 Skattepliktig gåva
2021-03-21 Gåva av aktier till en vän
2021-03-19 Utgår vinskatt när jag säljer mitt hus som jag fått i gåva?
2021-03-13 Hur mycket skattar man på förskott av arv/gåva?

Alla besvarade frågor (91192)