Skatt vid gåva

2017-11-09 i Gåvoskatt
FRÅGA
Är gåvor till en förening skattepliktig för någon part?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gåvoskatten har avskaffats i Sverige och gåvor är därmed skattefria enligt i 8 kap. 2 § Inkomstskattelagen. Det finns ingen begränsning till vem man får ge en gåva, utan alla subjekt har rätt att ta emot en gåva. För att gåvan ska vara skattefri måste den vara helt benefik - den får alltså inte utgöra en ersättning för någon motprestation (tjänst/arbete). Gåvor som ges för en motprestation kallas reumatoriska gåvor och i regel inkomstbeskattas dessa. För att själva gåvan ska vara skattefri krävs alltså att det föreligger en gåvoavsikt.

Om det är fråga om en tillgång som förvärvats genom gåva kan skatteplikt uppkomma vid försäljning av den tillgången. Förvärvaren (föreningen) inträder då i den tidigare ägarens skattemässiga situation och skattas för försäljningen, se kontinuitetsprincipen som går att utläsa av 44 kap. 21 Inkomstskattelagen. Skatteplikt kan alltså uppkomma för föreningen vid försäljning av tillgång som förvärvats genom gåva.

Med vänliga hälsningar,

Filip Westling
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (335)
2021-09-08 Måste man betala skatt när man får en fastighet i gåva?
2021-08-23 Bästa sättet att överlåta fastighet till mina barn skattemässigt
2021-08-22 Is a gift taxable in Sweden?
2021-08-14 Beskattas gåva?

Alla besvarade frågor (95724)