Skatt vid försäljning av fritidshus efter gåva

2015-10-01 i Reavinstskatt
FRÅGA
Min mor vill ge bort sitt fritidshus som gåva till mig och min bror. (Inga fler syskon finns)Jag ska sedan köpa ut min bror. Fastigheten är värderad till 1 000 000. Inga inteckningar eller skulder finns.Vad blir skatteeffekten för min bror om jag köper hans del för 500 000?Finns det något annat sätt att överlåta fastigheten som är enklare?Hur blir det med lagfartsavgifter?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Jag går direkt på skattefrågan. När man säljer något blir det enligt 44 kap. 13-14 §§ Inkomstskattelagen så att skatten beräknas på det belopp man får fram när man dragit "omkostnadsbeloppet" från köpsumman. Omkostnadsbeloppet räknas ut på så sätt att man tar vad man själv har betalat för det man säljer och plusar på eventuella förbättringsutgifter (t.ex. kostnader för standardhöjande renovering). Man får, förutom omkostnadsbeloppet, även dra av försäljningskostnader (t.ex. mäklararvode), men det blir väl inte aktuellt i ert fall. Skatten är sedan 22 % av den summa man beräknat fram (den vanliga kapitalvinstskatten/reavinstskatten är 30 %, men för bland annat fritidshus är den enligt 45 kap. 33 § Inkomstskattelagen lägre)

Exempel:
A har köpt en fastighet av B för 1 000 000 kr. Några år senare lyckas han via mäklare hitta en köpare; C.
C erbjuder A 1 500 000 kr för fastigheten, och A antar erbjudandet. De totala försäljningskostnaderna uppgår till 100 000 kr.
A:s skatt blir därmed (1 500 000 - 1000 000 - 100 000)X0,22=88 000 kr.

Men du och din bror har ju inte betalat någonting! Då kunde man tro att skatten skulle bli väldigt hög. Enligt 44 kap. 21 § Inkomstskattelagen är det dock så att man om man har fått en gåva (eller ett arv) så följer även givarens omkostnadsbelopp med. Om exempelvis er mor har betalat 800 000 kr för fritidshuset, får var och en av er 400 000 kr som omkostnadsbelopp på er andel (ni får ju hälften var). Utifrån detta kan ni räkna ut vad din bror skulle betala för skatt!

Vad gäller lagfartsavgifter, är det enligt bestämmelser i lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter för det första så att det inte blir någon stämpelskatt när man söker lagfart på något man fått i gåva, men däremot en expeditionsavgift på 825 kr. När det gäller köpt egendom tar man det högsta av två värden: antingen köpeskillingen eller förra årets taxeringsvärde och anser att det är egendomens värde. Stämpelskatten är sedan 15 kr för vare "avslutad tusenlapp" eller hur man nu skall uttrycka det av värdet (det vill säga att det skulle bli 15X100 om det rörde sig om 100 999 kr). I ditt fall blir det så att den halva av egendomen du fått av din mor alltså får 825 kr som lagfartsavgift medan halvan från brodern beräknas på vad du har betalat till honom (500X15 kr). Eftersom det är köparen som betalar lagfartsavgiften får du och din bror göra upp sinsemellan. Du kan ju till exempel betala lite mindre än 500 000 kr till honom för att kompensera dig för att du får betala för lagfartsansökan.

Avslutningsvis kan jag - utan att krångla till det - säga att det inte finns något vattentätt sätt att komma undan skatten, utan att det är bäst att helt enkelt sköta det genom köp från din bror som du själv har skrivit i frågan! Om ni exempelvis gjorde så att din bror gav sin halva till dig som gåva och du sedan gav honom 500 000 kr som gåva skulle det skatterättsligt ändå räknas som ett köp. Även om man kan tycka att det är lite orättvist att din bror redan nu skall få skatta för sin andel av fritidshuset, kommer för övrigt du att få skatta för din andel om du säljer huset senare, så i slutändan, även om det dröjer länge, kommer båda ni ha skattat för era andelar.

Hoppas att det lite komplicerade svaret blir till hjälp! Hör gärna av dig igen om någonting är oklart eller om du har några fler frågor!

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll