FrågaSKATTERÄTTGåvoskatt14/02/2016

Skatt på gåva av aktier?

Hej, Jag vill ge gåva aktier till min fru, jag köpte dem för 500000 kr och idag de är värda 5 miljoner. Vem

behöver betala skatt på aktier ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Gåvoskatten är sedan flera år tillbaka avskaffad. Detta innebär att du som gåvogivare inte kommer att betala skatt om du genom gåva överlåter aktier. Skyldigheten att betala skatt kommer istället inträda när du fru väljer att sälja aktierna. Då kommer hon att betala eventuell kapitalvinstskatt. Detta följer av den så kallade kontinuitetsprincipen. Denna princip betyder att frun inträder i din skattemässiga situation (44 kap. 21 § inkomstskattelagen). Vid beräkningen av kapitalvinsten, ska hon ta försäljningspriset minus omkostnadsbeloppet, som innefattar bland annat vad du betalade för aktierna (44 kap. 13 och 14 §§). Du kan läsa mer om hur beräkningen av omkostnadsbeloppet görs på Skatteverkets hemsida här.

Vänliga hälsningar,

Katarina AnderssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?