Skatt för gåva av fastighet

2016-01-25 i Gåvoskatt
FRÅGA
Om min mamma vill skriva över mark som hon äger som gåva till mig, måste jag betala någon skatt för den?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.

Av 8 kap 2 § inkomstskattelagen framkommer att gåvor är skattefria. Om du betalar din mor en summa som överstiger taxeringsvärdet för överlåtelseåret anses däremot överlåtelsen av fastigheten i sin helhet utgöra ett köp och inte en gåva. Din mor kommer i så fall att beskattas för den eventuella vinst hon gör.

Vid gåva av fastigheter behöver i regel inte heller stämpelskatt betalas (dvs. en skatt på 1,5 % av det högsta av köpesumman för fastigheten eller dess taxeringsvärde för året före lagfart beviljas). Undantaget är om du övertar en skuld som borgenären har säkerhet i fastigheten för eller om du annars betalar ersättning för fastigheten om ersättningen uppgår till minst 85 procent av egendomens värde (4-5 §§ lag om stämpelskatt för inskrivningsmyndigheter).

Sammantaget, din mor behöver inte betala skatt för försäljningen om du inte betalar ersättning för fastigheten och du behöver inte betala stämpelskatt om du inte övertar lån eller betalar ersättning i viss grad.

Hör gärna av dig om du har fler frågor!

Med vänliga hälsningar,

Elias Lundin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (299)
2020-11-30 Behöver jag skatta vid gåva av pengar?
2020-11-27 Behöver man betala gåvoskatt?
2020-11-20 Kan jag överlåta aktier genom gåva och blir det skatt?
2020-10-31 Betala skatt i Tyskland?

Alla besvarade frågor (86686)