Skatt avseende gåva till ett värde av 900 000 kr

2016-12-24 i Gåvoskatt
FRÅGA
Hej!En nära vän till mig vill ge mig en gåva på ca 900 000kr. Hur funkar det med skatt? Finns det gåvoskatt?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline

Aktuella lagrum återfinns i inkomstskattelagen (1999:1229) (IL) se här.

Vad som utgör en gåva bedöms utifrån de förhållanden och avsikter i vilka gåvan givits. En gåva är en frivillig överföring av egendom utan krav på motprestation. Gåva betecknas som en benefik rättshandling.

Huvudregeln är att gåvor är skattefria vilket framgår av 8 kap. 2 § IL. Vissa gåvor kan däremot tappa sin gåvokaraktär när avsikten inte längre är benefik. En gåvoavsikt föreligger inte när gåvogivaren förväntar sig en motprestation för gåvan eller om gåvan utgör en belöning för utfört arbete. Gåvor som saknar ren gåvoavsikt kallas för remuneratoriska gåvor och är i princip alltid skattepliktiga. Att gåvogivaren är närstående avgör inte frågan men stärker uppfattningen av att det rör sig om en ren gåva. Kontakta oss på 08-533 300 04 om du behöver hjälp med att upprätta ett gåvobrev.

Hoppas du fick svar på din fråga

God jul!

Ahmet Ercin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (298)
2020-11-27 Behöver man betala gåvoskatt?
2020-11-20 Kan jag överlåta aktier genom gåva och blir det skatt?
2020-10-31 Betala skatt i Tyskland?
2020-10-11 Min syster har sålt fastigheter utomlands och ska ge mig pengarna som gåva. Behöver jag skatta på dessa?

Alla besvarade frågor (86527)