FrågaSKATTERÄTTGåvoskatt24/12/2016

Skatt avseende gåva till ett värde av 900 000 kr

Hej!

En nära vän till mig vill ge mig en gåva på ca 900 000kr. Hur funkar det med skatt? Finns det gåvoskatt?

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline

Aktuella lagrum återfinns i inkomstskattelagen (1999:1229) (IL) se här.

Vad som utgör en gåva bedöms utifrån de förhållanden och avsikter i vilka gåvan givits. En gåva är en frivillig överföring av egendom utan krav på motprestation. Gåva betecknas som en benefik rättshandling.

Huvudregeln är att gåvor är skattefria vilket framgår av 8 kap. 2 § IL. Vissa gåvor kan däremot tappa sin gåvokaraktär när avsikten inte längre är benefik. En gåvoavsikt föreligger inte när gåvogivaren förväntar sig en motprestation för gåvan eller om gåvan utgör en belöning för utfört arbete. Gåvor som saknar ren gåvoavsikt kallas för remuneratoriska gåvor och är i princip alltid skattepliktiga. Att gåvogivaren är närstående avgör inte frågan men stärker uppfattningen av att det rör sig om en ren gåva. Kontakta oss på 08-533 300 04 om du behöver hjälp med att upprätta ett gåvobrev.

Hoppas du fick svar på din fråga

God jul!

Ahmet ErcinRådgivare
Hittade du inte det du sökte?