Skatestånd för kränkning

FRÅGA
Hej...Min son har blivit utsatt för misshandel i skolan vid tre tillfällen, både sparkar o slag utav 2 personer o ett direkt riktat dödshot mot han. Han känner idag stor oro att vistas utomhus själv o blir följd av en vuxen till o från skolan o vaktad i skolmiljön. Då alla barnen är under 15 så är dom inte staffmyndiga o efter utredningen är färdig från polisens sida så tar nu sociala över. Jag anser dock att min son pga detta är berättigad till skadestånd för misshandel o olaga hot. Dock då dom är under 15 så går det inte till rättegång. Vilka möjligheter har jag att se efter att han på något sätt blir kompenserad för dessa attacker o hot som har påverkat han drastiskt.
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Även om det inte kommer väckas åtal mot de två personer som ska ha utsatt din son för kränkande handlingar, kan det finnas möjlighet att väcka talan för att få ekonomisk kompensation. Detta innebär att det rör sig om en civilrättslig talan om skadestånd, helt skild från eventuella brottsåtal (och brottmål). Eftersom att de två personerna du beskriver är under 15 år, kommer det inte att väckas åtal mot dem, precis som du skrev. Att då väcka talan för ekonomisk kompensation skild från åtal görs via en skadeståndstalan.

Skadestånd regleras i skadeståndslagen, SkL. (här)

Kort kan sägas att det är möjligt att begära skadestånd av de två personer som utsatt din son för det du beskrivit. Eftersom att de är minderåriga kommer dock ett eventuellt skadestånd betalas av deras vårdnadshavare, till en maximinivå på en femtedel av prisbasbeloppet (8 880kr) för varje skadehändelse.

För att gå vidare med ärendet rekommenderar jag dig att vända dig till en praktiserade jurist specialiserad på skadestånd.

Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag,

Simon Adolfsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av brott (162)
2020-06-08 Preskription av skadestånd vid brott
2020-05-30 Skyldighet att betala för barns skadegörelse
2020-05-28 Kan ett barn eller förälder till den bli skadeståndsansvarig för en skada som barnet orsakar?
2020-04-27 Skadestånd vid olaga hot

Alla besvarade frågor (81752)