Skapande av syskonband

2015-12-09 i Adoption
FRÅGA
Hej, mitt namn är E!Jag och min "syster" har varken samma mamma eller pappa och inget släktrelaterat men vi har varit tillsammans sedan hennes födsel och det är ett äkta syskonband som betyder världen för oss båda. Jag och min "syster" har länge velat få detta officiellt och kunna visa att vi verkligen är systrar utan att behöva få frågor eller dömande blickar ifrån andra människor omkring oss. Detta är en önskan jag och min syster drömt om och nu undrar vi hur vi skall kunna gå till väga för att uppfylla denna dröm? MVH E
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det finns inget lagstadgat verktyg för att du eller din vän på egen hand ska kunna skapa ett juridiskt syskonskap. Däremot finns alltid den lagstadgade möjligheten för din väns föräldrar att adoptera dig. Likaledes kan istället dina föräldrar adoptera din vän. Konsekvensen av en adoption är att den adopterade juridiskt anses som adoptantens barn och exempelvis ingår i arvsordningen på samma sätt som adoptantens övriga barn. Dock så klipps samtidigt alla juridiska band av mellan den som adopteras och dennes biologiska släkt, varav den adopterade inte blir berättigad att ingå i arvsordningen efter de tidigare föräldrarna. Detta framgår av Föräldrabalk (1949:381) 4:8 första stycket.

När rätten behandlar ett adoptionsärende så prövar den adoptionens lämplighet. Det framgår inte av din berättelse om du och din vän är över eller under 18 år, men tillstånd för adoption får endast ges om adoptionen är till fördel för barnet, sökanden har uppfostrat eller vill uppfostra det eller det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen (Föräldrabalk 4:6 första stycket). Eftersom det främst tycks finnas ett starkt personligt förhållande mellan dig och din vän, och inte mellan dig och hennes föräldrar eller mellan henne och dina föräldrar, så kan det tala emot att det finns särskild anledning till adoption. Däremot kan en önskan om att det befintliga barnet i familjen ska få ett adopterat syskon, och därmed inte behöva vara ensamt, tala för lämpligheten.

Eftersom en adoptions effekter är långtgående för det juridiska förhållandet mellan den som adopteras och dennes tidigare föräldrar så förutsätter jag att en sådan lösning inte är önskvärd, även om den skulle innebära att du och din vän betraktas som syskon i fråga om arvsberättigande. När det handlar om vänskap som är så djup att den liknar en syskonrelation så kan man ställa sig frågan om en slags officiell prägel skulle medföra någon meningsfull skillnad. Huvudsaken är att du och din vän står nära och stöttar varandra, och det är något som ingen kan ta ifrån er eller förneka. Om människor runt omkring er har synpunkter eller är missunnsamma i fråga om er djupa vänskap så kan ni däremot ställa er frågan om dessa personers åsikter överhuvudtaget har ett värde för er. Trots allt så är det inte mindre, utan mer, vänskap och kärlek mellan människor som den här världen behöver.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (548)
2020-10-27 ​Hur går ansökan om adoption av en vuxen person till?
2020-10-27 Måste min pappa berätta om han adopterar någon?
2020-10-09 Kan jag adoptera bort min frånvarande förälder i vuxen ålder?
2020-09-30 Får jag adoptera min sambos barn

Alla besvarade frågor (85452)