Skall min avlidnes mammas skuld tas med i bouppteckningen?

FRÅGA
Hej!Min mamma dog i mitten av april i år. Jag är enda dödsbodelägaren och tänkte själv göra bouppteckningen. Jag deklarerade åt min mamma den 31 mars innan hon gick bort och enligt deklarationen får hon en liten kvarskatt på ca 600 kronor. Det jag undrar över är om denna skuld ska tas med i bouppteckningen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelserna om bouppteckningar och arvsrätt regleras i ärvdabalken (ÄB).

Alla både tillgångar och skulder skall fastställas i bouppteckningen. Värdet på skulderna eller tillgångarna skall vara det samma som vid dödstillfället, i detta fall ca 600 kr, se 20 kap. 4 § ÄB.

Skulder är personliga och huvudregeln vid dödsfall är att man aldrig ärver någon annans skulder. Men, om skulderna finns kvar vid den bortgångnas frånfälle är det möjligt att en del av kvarlåtenskapen måste säljas för att betala av skulden, detta sker vid bouppteckningen. Efter upprättad bouppteckning skall alltså dödsboets skulder betalas.

Sammanfattningsvis skulle man kunna beskriva själva bouppteckningen som en uträkning av de tillgångar och skulder som ska tillfalla dödsboet. Huvudregeln är att alla den bortgångnas tillgångar och skulder skall ingå i dödsboet. Finns det tillgångar till ett högre värde än skulderna resulterar detta i arv.

Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor, tveka inte på att höra av dig igen om något dyker upp eller är oklart.

Vänligen

Elmer Mårtensson Wallhult
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1111)
2021-10-17 Är jag skyldig att betala min avlidne mammas skulder?
2021-10-02 När anses en bouppteckning vara avslutad?
2021-09-29 Kan jag överklaga bouppteckning för att hävda dold samäganderätt?
2021-09-29 Får en dödsbodelägare agera utan de andra dödsbodelägarnas samtycke?

Alla besvarade frågor (96481)