Skall efterarvingar kallas till bouppteckningen?

FRÅGA
Min man har avlidit. Vi har inga gemensamma barn. Min mans föräldrar är döda men hans två syskon lever.Skall syskonen kallas till bouppteckningen.
SVAR

Hej!
Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Lagrum
Arv regleras genom Ärvdabalken (1958:637), som förkortas ÄB.

Bouppteckning
Som du skriver skall man utföra en bouppteckning när någon har avlidit. Om inte en särskild dödsboförvaltning anordnas skall den efterlevande maken/sambon, arvingar och universella testamentstagare gemensamt förvalta den dödes egendom under utredningen av boet (18 kap. 1 § ÄB).

Vilka är arvingar?
Arvingar delas in i tre arvsklasser.
1:a arvsklassen: Bröstarvingar, den avlidnes barn eller om dessa avlidit dess barnbarn (2 kap. 1 § ÄB).
2:a arvsklassen: Den avlidnes föräldrar, om en eller båda föräldrarna är döda träder eventuella syskon in. Om syskonen har avlidit kan syskonbarn i vissa fall ärva genom istadarätten (2 kap. 2 § ÄB).
3:e arvsklassen: Den avlidnes mor- och farföräldrar, om dessa inte är vid livet är det den avlidnes moster, morbror, faster eller farbror som ärver (2 kap. 3 § ÄB).

För att någon skall få ärva måste alla innan den personen vara avliden enligt ordningen i arvsklasserna. I detta fallet säger du att din avlidne man inte har några barn, det finns därför inga bröstarvingar. Vi går då vidare till 2:a arvsklassen, men hans föräldrar är inte heller i livet. Däremot är hans syskon näst i led till arvet. Eftersom du fortfarande lever och var maka till den avlidne ärver du i första hand egendomen. Syskonen blir därmed efterarvingar i detta fallet.

Skall efterarvingar kallas till bouppteckningen?
I samband med bouppteckningen skall alltid alla dödsbodelägare och även eventuella efterarvingar kallas till förrättningen, även om de inte får del av arvet förrän den efterlevande makan har avlidit (20 kap. 2 § ÄB). Alltså skall syskonen till din avlidne man kallas till bouppteckningen.

Hoppas detta besvarar din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Filippa Nielsen Norelind
Fick du svar på din fråga?