Skäligt omplaceringserbjudande

FRÅGA
Om en anställd inte längre kan utföra arbetet som platschef men erbjuds tjänsten som arbetsledare utan löneavdrag men tackar nej till detta. Kan man anse detta som en egen uppsägan då ?!
SVAR

Hej,

Tack för din fråga! Frågor om uppsägningar behandlas i lag om anställningsskydd, LAS, som du hittar här.

I LAS 7§ sägs att en uppsägning från arbetsgivarens sida måste vara sakligt grundad. I 7 § 2 st sägs att en uppsägning inte är sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder annat arbete hos sig. Det innebär att arbetsgivaren har viss omplaceringsskyldighet. I Arbetsdomstolens dom AD 2000:76 sägs att om ett erbjudande om omplacering avböjs av arbetstagaren, har arbetsgivaren fullgjort sina skyldigheter i omplaceringsfrågan under förutsättning att erbjudandet som sådant är skäligt. Vad som är ett skäligt erbjudande får bedömas från fall till fall. Att lönen är densamma är en faktor som kan ha betydelse. Om ett skäligt erbjudande om omplacering avböjs av arbetstagaren innebär det alltså att arbetsgivaren har uppfyllt sin omplaceringsskyldighet enligt LAS 7§ 2 st och uppsägningen kan därmed vara sakligt grundad om de övriga förutsättningarna i LAS 7§ är uppfyllda. Att arbetstagaren tackar nej till ett erbjudande om omplacering innebär dock inte att uppsägningen ses som en uppsägning från arbetstagarens sida.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Andrea Kaalhus
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1616)
2020-10-22 Beräkning av arbetstid vid uppsägning.
2020-10-15 Går det att säga upp en tidsbegränsad anställning innan anställningstidens utgång?
2020-10-14 Uppsägning på grund av sjukskrivning
2020-10-11 Vad gäller vid en uppsägning på grund av arbetsbrist?

Alla besvarade frågor (85358)