Skäligt arvode för advokattjänst

2021-02-08 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej LawlineKan en advokat framsända en räkning som ser ut hur som helst?Kan en advokat neka att upplysa hur många timmar han har lagt ner på ett mål, har flere gånger ställt frågan men bara fått svävande svar?Kan en advokat strunta i att förklara posterne på en räkning ?Mvh och stort Tack för ett svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

En advokat är skyldig att beakta de vägledande reglerna om god advokatsed. Det innebär bland annat att det arvode som en advokat debiterar ska vara skäligt. Vid bedömningen av vad som är skäligt för ett uppdrag får man beakta vad som avtalats med klienten, uppdragets omfattning, dess art, svårighetsgrad och betydelse, liksom advokatens skicklighet, arbetets resultat och andra sådana omständigheter. Det kan inte sägas något mer konkret än att komplicerade och långdragna mål med en erfaren och skicklig advokat kommer att generera högre skäliga arvoden än andra. En bedömning får ske från fall till fall. Mer konkret är däremot klientens rätt att få veta hur advokaten har räknat ut arvodet: advokaten är skyldig att på begäran lämna klienten skriftlig redogörelse för det utförda arbetet. Denna redogörelse ska vara så utförlig och tydlig att ersättningsanspråkets skälighet kan bedömas.

Sammanfattningsvis är din advokat skyldig att ge dig en skriftlig redogörelse för det utförda arbetet. Om ni inte lyckas komma överens råder jag dig att kontakta advokatsamfundets konsumenttvistnämnd för hjälp med ärendet: https://www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Fredrik Anstrin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (884)
2021-04-30 Vad kan jag göra när ett företag inte betalar tillbaka pengar de är skyldiga mig?
2021-04-30 Formkrav för gåvobrev
2021-04-30 Nya fel efter reparation av bil
2021-04-29 Ångerrätt genom distansavtalslagen där ingen återbetalning skett

Alla besvarade frågor (92106)