Skälig tid reparation - fel i vara

2019-05-11 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Har köpt en släpvagn och betalat > 700 000 kr. Vid leverans upptäckte vi att den inte fungerade som sagt utan vi fick åka tillbaka med den dagen efter. Det tog exakt 4 veckor från det att fakturan betalats tills vi fick hämta den igen. Kan jag kräva ersättning av leverantören för denna försening.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis vill jag påpeka att jag tolkar det som att du är en konsument, alltså inte handlat släpvagnen i egenskap av en näringsidkare, och att säljaren som du köpte släpvagnen av var en näringsidkare. Detta har nämligen betydelse för vilken lag som ska tillämpas. Då jag utgår från att du är en konsument och säljaren en näringsidkare, kommer jag nedan att hänvisa till Konsumentköplagen (KKL) och dess bestämmelser om fel i vara.

Påföljder vid fel i vara

Jag tolkar det som att du har reklamerat släpvagen till leverantören och gjort gällande fel i vara i enlighet med 16 och 23 §§ KKL. Påföljderna som i en sådan situation kan göras gällande är bl.a. avhjälpande av fel (se 22 och 26 §§ KKL). Avhjälpande av fel ska ske inom skälig tid och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för dig som köpare (26 § 3 st. KKL). Vad som anses vara skälig tid är en bedömning som måste göras i varje enskilt fall, varvid det inte kan sägas någon exakt tid reparationen ska ta. Det framgår av förarbetena till lagrummet att som huvudregel ska säljaren vara beredd på att omgående ta hand om varan och skyndsamt reparera den. Det föreskrivs dock att vissa fel är dock sådana att felsökning kan ta viss tid i anspråk och det kan krävas en tids provdrift för att fastställa felet. Det kan också vara så att varan måste sändas tillbaka till fabriken eller till en serviceverkstad på annan ort. Om det inte är fråga om några särskilda förhållanden av det angivna slaget eller liknande, bör en köpare normalt kunna räkna med att avhjälpandet skall klaras av på ett par dagar från det säljaren fick hand om varan.

Skadestånd

Om det görs en bedömning att varan inte reparerades i tid kan skadestånd krävas, förutsatt att du har haft utgifter, inkomstförlust, eller annan förlust (32 § KKL). Ett exempel vad detta skulle kunna vara är om du har hyrt en annan släpvagn under tiden som den andra var på reparation (hyra av ersättningsvara).

Sammanfattning

För att sammanfatta det hela är det omständigheterna som avgör huruvida en skälig tid för avhjälpande av felet i ditt specifika fall är 4 veckor eller inte. Utifrån den informationen som jag har ovan, kan jag inte göra en sådan bedömning. Om reparationen inte skett inom skälig tid kan du begära ersättning för utgifter, inkomstförlust eller annan förlust. Mitt råd till dig är att höra av dig till säljaren och begära ersättning (skadestånd) för den långa reparationstiden, förutsatt att du haft någon av ovanstående utgifter eller förluster i och med den långa reparationstiden. Om du och säljaren inte kan komma överens om hur ni ska lösa det hela kan Allmänna reklamationsnämnden, ARN, hjälpa dig vidare i ärendet. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ida Hellsten
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (999)
2020-05-25 Vad kan konsumenten göra när säljaren är i dröjsmål med varan?
2020-05-22 Köpares rättigheter vid fel i vara - bil
2020-05-21 Vad händer om jag säljer tillbaka en vara istället för att häva köpet?
2020-05-17 Vad krävs för att häva ett bilköp?

Alla besvarade frågor (80280)