Skälig ersättning för en boutredningsman?

FRÅGA
Hej.Jag har fått en slutredovisning från en boutredningsman. Han har jobbat 21.5 Tim och fakturerat 95 727 kr.Min fråga är det skälig ersättning ?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer först att kortfattat gå igenom vad som gäller angående bouppteckning. Därefter kommer jag att försöka besvara hur mycket en boutredningsman ska få i arvode för utförd bouppteckning. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu.

Vad gäller angående bouppteckning?

När en person dör ska de efterlevande förvalta dödsboet och göra en bouppteckning. När bodelningen är klar och den avlidnes skulder har betalats kan arvskifte ske, det vill säga arvet kan delas upp.

Om dödsboet förvaltas av dödsbodelägarna ska dödsbodelägarna vara överens om vilka åtgärder som ska vidtas. Ibland går inte detta, exempelvis om dödsboet är väldigt omfattande eller om dödsbodelägarna har svårt att komma överens. I sådana fall kan en boutredningsman ansvara för boutredningen, och jag antar att frågan berör en sådan situation.

Hur mycket ska en boutredningsman få betalt för att ha gjort bouppteckningen?

Boutredningsmannen har rätt att ta ut en skälig ersättning för sitt arbete ur dödsboets tillgångar. Om tillgångarna inte täcker kostnaderna ska den eller de som ansökt om boutredningsman betala det som återstår, se 19 kap 19 § 2 st Ärvdabalken (här). Det framgår inte i lagtexten vad skäligt arvode innebär, så det är svårt att säga generellt hur mycket en boutredningsman ska få betalt. Detta avgörs från situation till situation. Vad som dock ska vara avgörande för den totala kostnaden är det arbete som krävts, den tid som detta tagit samt den skicklighet som arbetet genomförts.

95 727 kr för 21,5 timmar är en stor summa pengar, dvs ca 4450 kr per timme, vilket är en stor summa. Men eftersom det inte framgår hur omfattande boutredningen var så är det svårt att svara på om det är en rimlig ersättning.

Vad du kan göra nu: Det är tingsrätten som utser en boutredningsman, så en möjlighet är att du kontaktar tingsrätten och frågar om de anser att detta är en rimlig ersättning för boutredningsmannens arbete.

Lycka till!

Vänligen,

Maryam Naqqar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1111)
2021-10-17 Är jag skyldig att betala min avlidne mammas skulder?
2021-10-02 När anses en bouppteckning vara avslutad?
2021-09-29 Kan jag överklaga bouppteckning för att hävda dold samäganderätt?
2021-09-29 Får en dödsbodelägare agera utan de andra dödsbodelägarnas samtycke?

Alla besvarade frågor (96471)