Skäl för uppsägning vid provanställning

FRÅGA
Hej! Jag började en provanställning på 6mån den 18/8-2016 hos ett privat företag med kollektivavtal. Jag informerade min arbetsgivare om mediciner jag tog och berätta om deras biverkningar(trötthet,osv) samt att jag innehar en axelskada från dåvarande jobb. Lång historia kort så försov jag mig 2ggr. Den 25/9-2016 hamnade jag på ett möte med min arbetsgivare där han skulle "lös" prata med mig men efter mötets gång så var arbetsgivaren "splittrad" och ville ha betänke tid över helgen. På söndagen ringde arbetsgivaren upp och sa - jag tycker vi stannar här, så du kan komma in i veckan och lämna dina arbetstillbehör. Jag ringde givetvis facket som kontaktade arbetsgivaren och som då sa att jag skulle bli arbetsbefriad samt få ersättning för 14dagars uppsägningstid för facket kunde inte gå vidare då jag var med i fel fack. Jag fick ersättning 26/9-16 men för 13dagar men saknar 1dag och 2 semesterdagar, jag hörde av mig till AG som då skulle fixa detta nästkommande dag men har inte sett röken av den ersättningen. nu har det gått några veckor och fortfarande inte sett min uppsägning eller arbetsgivarintyg och har varit på arbetsgivaren. Min fråga till er är då följande, får en arbetsgivare bara sparka en så där utan grund? För jag finner det mer som att AG har sparkat mig av personligaskäl pga sjukdom samt avtalsbrott och brott mot LAS paragraf 8 samt 31. Kan jag kräva någon sorts ersättnig (skadestånd,sveda och värk osv) Jag är splittrad och vet inte vad jag kan göra?Mvh N
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline!

I Lag (1982:80) om anställningsskydd (hädanefter LAS) regleras de olika anställningsformerna. Du uppger att du haft en s.k. provanställning, vilket regleras i 6 § LAS. Där stadgas att provanställning får träffas om en tid om högst 6 månader. Om ingen uppsägning från någon part skett under denna tid går anställningen automatiskt över i en tillsvidareanställning. I 6 § tredje stycket LAS stadgas att en provanställning får avbrytas före prövotidens utgång, om inte annat avtalats. Detta betyder att du kan bli uppsagd utan saklig grund. Du har inte heller någon särskild uppsägningstid, men i 31 § LAS stadgas att den arbetsgivare som vill avbryta en provanställning måste underrätta arbetstagaren minst 14 dagar i förväg. Om arbetsgivaren inte iakttar uppsägningstiden riskerar denne att få betala allmänt skadestång och lön för två veckor.

För att återkoppla till din fråga så har alltså din arbetsgivare rätt att säga upp din provanställning utan saklig grund. Detta regleras som sagt i 6 § LAS. Din arbetsgivare har en fri prövorätt och behöver inte uppge skäl för att avbryta en provanställning. Du har alltså inte rätt till något allmänt skadestånd och kan inte kräva någon ersättning.

Hoppas detta gett dig svar!

Sofia Nygren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll