Skäl för särskild permission

2020-02-28 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Min brorson sitter i fängelse på en klass 1 anstallt. Hans far gick bort och begravning kommer ske den 14 februari nu i år. Min brorson har ansökt om särskild permission men blivit nekad. Har man inte rätt till övervakad permission med tanke på dessa tungt vägande skäl som en då en fadersbegravning innebär?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 10 kap. 2 § fängelselagen (se här) får en intagen för en viss kort tid beviljas särskild permission om det finns särskilt ömmande skäl. En närståendes begravning anses vara ett sånt ömmande skäl, förutsett att vistelsen utanför anstalt kan beviljas med hänsyn till den risk som finns för att den intagne kommer att begå brott, undandra sig straffets fullgörande eller på annat sätt missköta sig. Kriminalvården gör således en bedömning i det enskilda fallet huruvida särskild permission kan beviljas.

Enligt 14 kap. 1 § fängelselagen (se här) får kriminalvårdens beslut överklagas till den förvaltningsrätt som ligger närmast anstalten.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen

Carl Oscarsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1167)
2020-09-21 Kan Lawline hjälpa mig med mina skoluppgifter?
2020-09-20 Får man ha övervakningskameror på personalrummet.
2020-09-20 ​Får du tjänstgöra hos Försvarsmakten ifall du har fått straffvarning och finns i belastningsregistret?
2020-09-13 Hur begär man ut gamla domar?

Alla besvarade frågor (84259)