Skaffa körkort efter narkotikabrott - behöver man lämna prover?

2019-07-30 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hur många år måste det gå efter att man dömts för narkotikabrott eller liknande för och slippa lämna prover för att få körkorttillstånd? Om man aldrig har haft körkort.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om man vill ta körkort krävs, som du nämner, ett körkortstillstånd från Transportstyrelsen. Bestämmelserna om körkort och körkortstillstånd finns bl.a. i körkortslagen. När Transportstyrelsen beslutar om körkortstillstånd tar de hänsyn till de personliga och medicinska förhållande som kan påverka en persons lämplighet som förare, 3 kap. 2 § körkortslagen. Man tar då hänsyn till t.ex. belastningsregistret, och just narkotikabrott kan vara något som gör att man anses opålitlig i nykterhetshänseende och därför inte får körkortstillstånd. Narkotikabrott i straffregistret är dock inget absolut hinder för att få körkortstillstånd utan det utgör en del av en lämplighetsbedömning. Ligger det långt tillbaka i tiden och är mindre allvarligt är risken liten för att körkortstillstånd ska nekas.

I de fall man har en notering i belastningsregistret kan det leda till att Transportstyrelsen beslutar om en så kallad spärrtid, 3 kap. 9 § körkortslagen. Spärrtiden kan vara mellan en månad till tre år och under spärrtiden kan man inte ta körkort. Efter spärrtidens slut kan man på nytt ansöka om körkortstillstånd, varpå Transportstyrelsen gör en ny bedömning.

Om det handlar om missbruksproblematik kan det leda till att Transportstyrelsen beslutar om en s.k. utvidgad lämplighetsprövning i enlighet med 3 kap. 3 § körkortslagen. Det är först vid beslut om utvidgad lämplighetsprövning som du skulle kunna få ett föreläggande att genomgå undersökning och t.ex. lämna ett urinprov. Den utökade prövningen är främst till för de fall där någon dömts för trafiknykterhetsbrott, men kan förekomma även i andra fall.

För att sammanfatta kort är det möjligt att när som helst ansöka om körkortstillstånd. Om du inte tilldelats en spärrtid, ska du ansöka om körkortstillstånd. Endast om Transportstyrelsen finner det nödvändigt kommer du få föreläggande om undersökning och behöva lämna prover. Det är med andra ord inte säkert att du kommer att behöva lämna prover. Min rekommendation är att du kontaktar Transportstyrelsen för att efterhöra hur just ditt fall ser ut.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Felicia Fredin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (671)
2020-02-13 Återkallelse av körkort vid överskridande av tillåten hastighetsgräns under prövotid
2020-02-09 Återkallelse av körkort efter misstanke om rattfylleri
2020-02-05 Antalet passagerare i bil
2020-02-05 Min taxiförarlegitimation har återkallats, kan jag överklaga beslutet?

Alla besvarade frågor (77139)