Skadeståndsskyldighet vid sakskada

FRÅGA
hej om en person nästan blir på körd av en bil som kör vårdslöst vid en besin mack och sen slår bil fönstret i ren reflex så det blir sprikor i fram fönstret. vem blir skyldig till att betala skadorna på bilen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ersättningsskyldighet för skador man själv har orsakat

Ett trasigt bilfönster utgör en sakskada. Enligt lag så ska den person som har orsakat skadan antingen genom uppsåt eller vårdslöshet betala för skadan som har orsakats (2 kap. 1 § Skadeståndslagen). Lite förenklat så innebär det att om man orsakar skadan antingen genom att utföra en handling i syfte att orsaka skadan (uppsåt) eller genom att utföra en handling på ett oaktsamt sätt som gör att skadan orsakas (vårdslöshet) så ska man ersätta denna. Att slå sönder ett fönster på en bil, även om det görs i affekt på grund av att man nästan blivit påkörd av bilen, kan alltså medföra ett skadeståndsansvar.

Möjlighet att sätta ned skadeståndet

Det finns en möjlighet i lag att sätta ner skadeståndet för sakskador. En sådan möjlighet omfattar när personen som lidit skadan har medverkat till skadan (6 kap. 1 § 2 st. Skadeståndslagen). Det kan därför diskuteras om den skadelidande har medverkat till skadan genom att köra vårdslöst på parkeringsplatsen. Förmodligen så kommer dock denna möjlighet att sätta ner skadeståndet inte tolkas så extensivt att den skulle omfatta den aktuella situationen.

Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att kontakta Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka).

Med vänliga hälsningar.

Felicia Hauzenberger
Fick du svar på din fråga?