Skadeståndsskyldighet vid fastighetsägares skada på grannes angränsande vägg

I radhuslängor med egna friköpta radhus där ett sovrum vetter med sin vägg mot respektive grannar har målats utav praktiska skäl utav den som har väggen på sin sida. Nu undrar jag om panelen har börjat ruttna 5-15cm från ändträet vem är skyldig att se till att den blir utbytt/renoverad. Alternativt blir ju att riva ned och sätta upp nytt, men vems juridiska ansvar är det för sin respektive "verkliga" egna vägg?

Lawline svarar

Hej! Var och en ska vid nyttjande av sin fasta egendom ta skälig hänsyn till omgivningen (3:1 jordabalken (1970:994), JB). Lagrummet är osanktionerat. Av 2:1 skadeståndslagen (1972:207) följer dock att den som  av vårdslöshet (eller uppsåtligen) vållar sakskada ska ersätta skadan. Vad innebär då detta? Sin egen fasta egendom får man givetvis i princip göra vad man vill med. Med andra ord förhåller det sig annorlunda än om man enbart är hyresgäst, jfr t.ex 12:24 JB. Det juridiska ansvaret för skador i väggarna tar därför vid när ägare A:s skador på sin egen vägg sprider sig till ägare B:s del av väggen. Skadeståndsskyldigheten uppkommer dock enbart om personen i fråga har varit vårdslös, oaktsam.

Jag utgår i svaret från att du vet var gränsen går mellan grannarnas egendom. Om du är orolig bör du ta reda på det. Tilläggas bör kanske att skador av den typ som du nämner väl har en tendens att sprida sig. Om ägare A förstår att förruttnelsen kommer att sprida sig eller inser att det finns en stor risk att så sker, bör denne byta ut det som är skadat - eller på annat sätt förhindra vidare spridning - för att förhindra att denne blir skadeståndsskyldig gentemot ägare B. Det kan vara vårdslöst dels att åstadkomma skada, dels att inte åtgärda en synlig sådan. I vart fall torde man kunna vara säker på att skador från den ena grannens vägg som antingen tydligt syns eller känns på andra sidan kan leda till ansvar vid vårdslöshet.

Lars BålmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000