Skadeståndsskyldighet efter att barn vält motorcykel i butik?

FRÅGA
Hej, jag var tillsammans med min son på besök i en moped- och MC-butik, för att ev köpa en EU-moped. Vi tittade runt på ett flertal mopeder och ställde olika frågor till en av de anställda i butiken. När vi frågade om ljudnivån när motorn är igång, startade den butiksanställde en moped som stod på butiksgolvet, för att vi skulle höra hur högt den lät. Den anställde lämnade plats vid den stillastående mopeden till min son, som tog över styret. Under den fortsatta diskussionen om mopeden, med motorn fortfarande igång, råkade sonen få i en växel så att mopeden tog ett skutt framåt och välte. Detta orsakade en skada på mopeden och jag undrar vem som är ansvarig för skadan och hur den kan bedömas ha uppstått?Jag frågar med anledning av att allriskförsäkringen i vår hemförsäkring inte gäller "För skada som du kan göras ansvarig för som ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon då skadan uppkommit i följd av trafik med fordonet." Är det entydigt att mopeden anses "vara i trafik" i det här fallet?Till saken hör även att butiken inte tillåter provkörning av mopeder (just med anledning av skaderisken), samt att butikens verksamhetsförsäkring har en självrisk som överstiger skadebeloppet. Detta upplystes vi inte om före olyckshändelsen. Är det i ett sådant fall skäligt att butiken vill ha full ersättning för skadorna?Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Den som vållar skada skall ersätta denna (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Detta gäller även barn men föräldrarna ska stå för kostnaden (3 kap. 5 §). Det finns dock en jämkningsregel i 6 kap. 1 § för medvållande. Detta är typiskt ett sådant fall. Det är ansvarslöst att sätta ett barn vid en motorcykel som är igång. Detta blir inte svårt för dig att hävda eftersom de själva har det i sin policy.

Det är en svår fråga hur mycket man ska jämka men i tveksamma fall brukar det oftast bli 50/50, vilket jag rekommenderar att du föreslår säljaren med ett email innehållande de laghänvisningar jag gjort. Om de går till tingsrätten med målet så kan det vara en god idé att ta vidare hjälp av vår juristbyrå.

Hoppas att svaret är till hjälp, ursäkta att det kom sent. Prova gärna vår expressrådgivning nästa gång för extra snabbt svar!

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?