Skadeståndsskyldig när annan skadar lokal

FRÅGA
Hej. Jag har en kompis som ska ordna fest om någon vecka. Hon ska hyra lokal men eftersom hon är under 18 så ska hennes mamma stå som ansvarig. Det kommer att förekomma alkohol under festen och många minderåriga men ingenting som bjuds på där. Min fråga är: kan hennes mamma bli straffad på något sätt för att hyra lokalen? Kan hon få böter eller till och med en prick i registret??
SVAR

Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga så undrar du om din kompis mamma kan bli skadeståndansvarig om någon på festen orsakar en skada på lokalen, eftersom hon bokar lokalen. Jag kommer i mitt svar att utgå från att din kompis mamma inte skrivit på att hon tar ansvar för skador som uppkommer i lokalen. Om din kompis mamma hyr lokalen och hon tar på sig ansvar för de skador som uppkommer, ja då kommer hon att få betala skadorna helt enkelt.

Eftersom vi kommer behandla skador och ersättning för dessa rör vi oss i skadeståndslagen (SkadesL). Denna säger då att barn under 18 år svarar själv för att ersätta den skada som personen orsakat efter vad som anses rimligt ( SkadesL 2 kap 4 §).

Man gör bedömningen utifrån de ekonomiska tillgångar och mognadsnivån person har. Jag vet ej åldern på de personer som kommer vara med på festen men exempelvis kommer nog en person som är 17 år och orsakar en skada få betala hela skadeståndet själv, beroende på hur stort det är.

Förälder blir ansvarig att ersätta skada om barnet är väldigt litet eller om föräldern har brustit i sin uppsyn över barnet (Föräldrabalken 6 kap 2 §). Om barnet är under 18 år blir föräldern helt skadeståndansvarig om barnet begår något typ av brott som orsakar skador på lokalen (SkadesL 3 kap 5 §).

Vad innebär det då för dig? Jo det innebär att om de som kommer på festen förstör lokalen så är det antigen dem själva beroende på hur gamla de är eller deras föräldrar som får betala. Om någon av dem på festen förstör något genom att begå brott blir föräldrarna skyldiga att betala. Det betyder alltså att så länge din kompis inte förstör något så kommer inte hennes mamma bli skyldig att betala för några skador.

Hoppas det var svar på din fråga!

Oscar Rudén
Fick du svar på din fråga?