Skadeståndsskyldig för låsbyten till gemensamma utrymmen om stulna nycklar?

FRÅGA
Om jag hyr en lokal av bostadsrättsföreningen och får inbrott i denna och nycklar stjäls, nycklar som går till huvudentrén och andra utrymmen i huset. Är jag då skylldig att bekosta byte av alla lås och nycklar därtill åt alla 22 hushåll. Jag kan tillägga att entré dörren till lolalen jag hyr inte är någon säkerhets dörr trots att den ligger i markplan ut mot vägen.
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Om det inte står något i ditt hyresavtal om denna typ av händelser så är det endast lagen som kan föreskriva skadestånd.

Enligt 2:1 SkL ska den som av oaktsamhet eller uppsåt orsakat en sakskada ersätta denna.

Sakskada kan även innebära förlust av saker, såsom förlust av nycklar.

Ersättning för sakskada omfattar även följdkostnader till skada, såsom byten av lås och nycklar. (5:7 SkL)

Det finns frågor i den här situationen som jag inte kan besvara med säkerhet utan mer tala om vad som kan vägas in i bedömningen. Dessa är:

- Huruvida du varit oaktsam (eller agerat med uppsåt) och- Vilka kostnader som ska ersättas.

När det gäller frågan om du varit oaktsam då dina nycklar blir/blivit stulna är frågan om du BORDE ha agerat på visst sätt. Om du t.ex. lämnar dörren olåst med dina nycklar väl synligt för en tjuv att stjäla dem kan detta tala för att du varit oaktsam. Om du däremot lagt dem på ett säkert ställe, med dörren låst, kan detta tala för att du inte haft en skyldighet att företa fler säkerhetsåtgärder än vad du gjort och alltså inte varit oaktsam. Att dörren inte är en säkerhetsdörr, dvs. att den gör det lättare för en inbrottstjuv att ta sig in, kan tala för att du inte varit oaktsam under förutsättning att du åtminstone låst dörren.

Uppsåt torde vara uteslutet eftersom det gäller bara för fall där man med flit avser att uppnå skadan, dvs att du avsiktligen skulle få dina nycklar stulna.

När det gäller vilka kostnader som ska ersättas är det endast kostnader som inte kunnat undvikas som ersätts. Ett argument som skulle kunna föras för bostadsrättsföreningens sida skulle då kunna vara att låsen till de utrymmen som de stulna nycklarna går till blir ”onyttiga” eller ”irrelevanta” då en obehörig person kan ta sig in, vilket är det låsen ska förhindra. Behovet av de nya låsen skulle i så fall vara en sådan följdkostnad som omfattas av skadestånd.

Däremot anser jag att byten av hushållens lås och nycklar är att gå utöver vad som är nödvändigt, de är en kostnad som kan undvikas, eftersom dina borttappade nycklar (förmodar jag) inte går till hushållen utan endast gemensamma utrymmen och din lokal och det är där den omedelbara risken för obehöriga finns. Dessa lås/nycklar torde därför, enligt min bedömning, inte behöva ersättas av dig (om du skulle vara skadeståndsskyldig för förlusten av dina nycklar).

Det är alltså en bedömningsfråga som beror på omständigheterna i det enskilda fallet där många detaljer av händelseförloppet spelar in för att avgöra om man varit oaktsam. Om skadan inte skett, skulle jag rekommendera att du ser till att företa säkerhetsåtgärder som att alltid se till att det är låst och lägger nycklarna på en plats där de inte syns utifrån. På så sätt minskar du risken för att anses vara oaktsam om någon skulle bryta sig in och stjäla nycklarna.

Hoppas du fick svar på din fråga, du är välkommen att ställa fler frågor!

Med vänliga hälsningar

Michelle Gaudin González
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (331)
2020-12-02 Måste min son ersätta vagnskada på lånad bil som skadades av en olyckshändelse?
2020-11-30 skadeståndsansvar när parkerat fordon skadar annat fordon
2020-11-30 Ersättning då polisen bryter upp ens dörr
2020-11-29 Ska skolan ersätta stulna kläder?

Alla besvarade frågor (86900)