Skadeståndskrav vid misshandel

FRÅGA
Hej. Jag är 16 och har blivit misshandlad av en kille som använde sig av en batong. Den här mannen är vuxen och 20 år. Har uppsökt sjukhus akutintag för att kolla av armen där jag blev slagen. Det är en stor svullnad och ska röntga den snart. Jag undrar vad jag ska kräva i skadestånd, har hört många olika saker. Att det är lite grövre misshandel för att han använde dig av ett tillhygge (batong). Andra säger att det är normalgraden misshandel. Kan ni hjälpa mig vad jag ska kräva i skadestånd? Undrar också hur lång tid det kan ta tills jag får mitt skadestånd. Incidenten inträffade för några dagar sedan.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst förstår jag att du önskar få svar på om den beskrivna händelsen är att bedöma som misshandel av normalgraden eller grov misshandel. "Misshandel av normalgraden" regleras i Brottsbalken 3 kap. 5 §. Under bestämmelsen faller gärningar som innebär att någon tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd. Att slå någon med batong är en typisk gärning som faller under denna bestämmelse.

Om personen som misshandlar har använt sig av ett farligt tillhygge eller använt sig av särskilt grovt våld kan domstolen bedöma gärningen som "grov misshandel". Detta brott regleras i Brottsbalken 3 kap. 6 §. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen har tillfogat en svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Utifrån den information som du givit rörande händelsen är det med största sannolikhet inte att bedöma som grov misshandel utan misshandel av normalgraden.

Vad gäller skadeståndet utgår domstolen från Skadeståndslagen, samt domstolarnas tidigare domar i liknande misshandelsmål. Vid misshandel av normalgraden där gärningsmannen har använt sig av ett farligt tillhygge eller mer allvarligt våld föreslår brottsoffermyndigheten att ett krav på 10 000 - 15 000 kr är rimligt. Det är emellertid viktigt att påminna om att domstolen enligt Rättegångsbalken 17 kap. 3 § inte kan döma ett högre belopp än det du yrkat.

Blir personen som misshandlat dig dömd för gärningen och domstolen dömer ut skadestånd dröjer det tre veckor innan domen vinner "laga kraft". Då domen vunnit laga kraft betalas emellertid inte skadeståndet ut automatiskt till dig. Personen som är skyldig att betala skadeståndet kan dock frivilligt betala pengarna till dig direkt. Om denne inte gör detta frivilligt kan Kronofogden hjälpa dig med att driva in skadeståndet. Svaret på när du får pengarna är således mycket beroende på om personen som blir dömd för gärningen är villig att betala direkt eller om pengarna måste drivas in på annat sätt.

Martin Persson Thurén
Fick du svar på din fråga?