Skadeståndskrav mot förälder när barn är under 15 år?

FRÅGA
Skadeståndskrav mot förälder när barn är under 15? Vår 8 åriga dotter upplevdes som "jobbig" av 14 årig pojke. Han knuffade henne så hon föll illa och fick en fraktur på armen (första veckan på sommarlovet) och skrapsår. I fallet tappade hon mobiltelefonen så den gick sönder.Barnet vill inte uppge namn, vart han bor eller telefonnummer till förälder. Jag säger att då tar jag eget foto så får jag ta reda på det själv. Han väljer att gå iväg och jag kan inget göra. När jag fått namn på pojken och förälder visar sig så får jag veta att vi ska anmälas då 8 åringen anses ha trakasserat 14 åringen som därför knuffar henne.Att något ska ersättas är inte aktuellt enligt föräldern.Då detta blivit en principsak så ska jag även om det kommer kosta visa att man som förälder har ansvar för sitt barns handlingar. Ska jag skicka anspråk via kronofogden, stämma på skadestånd motsvarande belopp på självrisk eller hur går jag vidare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som förälder har man ansvar för sitt barns handlingar upp tills att de når straffmyndig ålder, dvs. 15 år (6 kap 2 § föräldrabalken). När pojken hade sönder din dotters telefon kan det vara fråga om brottet skadegörelse enligt 12 kap 1 § brottsbalken. Enligt skadeståndslagen är man skyldig att ersätta skadan man orsakat en person eller egendom genom vårdslöshet eller avsiktligt (2 kap. 1 § skadeståndslagen).

När ett barn begår ett brott så blir föräldrarna ansvariga för barnets handling och ska alltså ersätta skadan, (3 kap 5 § skadeståndslagen). Det föreligger dock en ekonomisk begränsning för hur mycket föräldrarna kan bli ansvariga för. I år, 2017, uppgår maxbeloppet till 8960 kr (en femtedel av prisbasbeloppet, 3 kap 5 § andra punkten skadeståndslagen). Enligt samma lag antar jag att pojkens föräldrar grundar sin anmälan på. Ett barn kan bli skadeståndsskyldig för att ha kränkt en annan person (2 kap. 3 § skadeståndslagen samt 3 kap 5 § första punkten skadeståndslagen).

Sammanfattningsvis så kan vid en olyckshändelse barnet samt förälder eller annan som övertagit tillsynen bli ansvariga för barnets handlande. Det görs här en skälighetsbedömning som beaktar bland annat barnets ålder. Om barnet skulle begått ett brott så är föräldrarna ansvariga även om de inte haft tillsynsansvaret.

Min rekommendation är att du vänder dig till tingsrätten och yrkar på skadestånd för sveda och värk som är en pesronskada samt ersättning för mobiltelefonen som är en sakskada. Då kan du få ett skadeståndsanspråk gentemot pojkens föräldrar. Om de inte betalar du kan vända dig till Kronofogden och kräva in skulden.

Vänligen

Greta Apelman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (219)
2022-01-12 Principalansvar för vårdnadshavare
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar

Alla besvarade frågor (98659)