Skadeståndsersättning vid inbrott

Hej! Det skedde ett inbrott i min bostad, gärningsmannen har gripits. Hur mycket har jag rätt till att begära i skadestånd? Om försäkringsbolaget kommer yrka om marknadsvärdet för de stulna objekten kommer vi endast få en minimal ersättning för vad objekten ursprungligen kostade. Har jag rätt att begära mer pengar än de stulna objektens värden för den påfrestningen som jag har haft i samband med reparationer och återköp av de stulna objekten?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Sakskada:
Frågan om skadestånd regleras i skadeståndslagen. Av lagen framgår att person som vållar sakskada också ska ersätta denna. Begreppet sakskada omfattar både egendom som blivit förstörd samt egendom som blivit stulen. Att du blivit av med egendom efter inbrotten är alltså att se som sakskada. Se 2 kap. 1 § skadeståndslagen.

Vid skadeståndsberäkningen av sakskada utgår man från sakens värde eller reparationskostnader och värdeminskning. Se 5 kap. 7 § skadeståndslagen. Med sakens värde åsyftas återanskaffningsvärdet med avdrag för egendomens ålder och slitage. Med reparation menas att man beräknar ersättningen utifrån vad det kostar att reparera saken och med värdeminskning menas att man beräknar ersättningen utifrån skillnaden mellan vad saken var värd innan skadan och vad den var värd efter skadan. Om saken efter reparation fortfarande har minskat i värde lägger man på värdeminskningen även vid användandet av metoden om reparation. Som huvudregel utgår man från den ersättning som är lägst av av de ovan nämnda, är metoden om sakens värde den lägsta ersättningen använder man alltså denna.

Kränkning:
Det finns fall där även ersättning för kränkning har utgetts. För att detta ska göras krävs att det är en allvarlig kränkning. Se 2 kap. 3 § skadeståndslagen. Högsta domstolen har yttrat sig om att en sådan bedömning ska göras utifrån en samling av samtliga omständigheter. Ett fall där ersättning för kränkning har blivit aktuellt vid en stöld är då gärningspersonen beredde sig tillträde till en bostad mitt på dagen när ingen var hemma genom att kasta en sten genom en fönsterruta. Stenkastet efterlämnade glassplitter som spreds i huset och skador uppkom på både vägg och inredning. Gärningspersonen genomsökte hela bostaden och tog ett stort antal föremål många med ett stort affektionsvärde. Utöver detta lämnade gärningspersonen också blodspår på flera ställen i bostaden, bland annat i en byrålåda där underkläder förvarades.

Sammanfattningsvis har du alltså rätt till att bli ersatt för sakskadan, antingen till att bli ersatt för sakens värde eller för kostnader för reparation och värdeminskning . Utöver detta kan du ha rätt till att bli ersatt för den kränkning du utstått. Huruvida du har rätt till ersättning för kränkning eller inte är en fråga jag inte kan besvara då man som sagt gör en helhetsbedömning över alla omständigheter.

Hoppas att detta svar var till din hjälp. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga här på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Lovisa NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”