Skadeståndsersättning vid inbrott

FRÅGA
Om det varit inbrott och förbrytaren gripits. Är förbrytaren skyldig att kompensera för stöld och skada då?
SVAR

Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!
Enligt skadeståndslagen så är det gärningsmannen ska ersätta den sakskada som denna har vållat, se här. En gärningsman är även skyldig att betala ersättning för till exempel kränkning enligt samma lag, se här.
Alltså är det gärningsmannen som ska betala för skadan.
Med sakskada menas skada på fast eller lös egendom så om gärningsmannen förstört något vid inbrottet så ska denna ersätta detta. Vad man kan få ersättning för vid sakskada är bland annat ersättning för sakens värde eller reparationskostnader.

Ett inbrott kan även ses som en kränkning. Ersättning för kränkning får man om det handlar om en allvarlig kränkning. Det finns även olika omständigheter som ska beaktas när man bedömer om gärningsmannen ska betala kränkningsersättning till exempel om kränkningen haft förnedrande inslag, se här. Alltså kan ersättning för ett inbrott leda till kränkningsersättning beroende på hur inbrottet gick till.

Så för att svara på din fråga, ja förbrytaren ska kompensera för den skada som uppstått på egendomen och möjligen även för kränkning som skett genom inbrottet.

Med vänlig hälsning


Hanna Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (351)
2021-05-24 Vilka kostnader kan ersättas när hund skadas?
2021-05-07 Ersättning från staten vid felaktigt beslut om beslag - Polismyndigheten
2021-04-30 Skadestånd vid sakskada
2021-04-30 Skadestånd för sakskada

Alla besvarade frågor (93196)