Skadeståndsersättning för sakskada mobiltelefon

Jag blev påkörd på en parkering när jag gick, Jag träffades av sidospegeln och bilens långsida. Påkörningen gjorde att jag föll omkull och krossade min mobil men inga skador.

Föraren smet men jag tog regnummer och anmälde till Polisen. Vilken ersättning kan jag begära?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Förutsättningarna för att personen i bilen ska bli ersättningsskyldig finns i skadeståndslagen (se här). Skadan ska ha orsakats av oaktsamhet eller uppsåt, skadan ska ha orsakats av en handling och det ska föreligga orsakssamband mellan handlingen och den uppkomna skadan. Vidare ska det råda adekvans mellan skadan och handlingen, med andra ord ska skadan ligga i farans riktning. I ditt fall ska det alltså finnas ett samband mellan påkörningen och att mobilen föll i marken och gick sönder. Ovanstående krav torde vara uppfyllda och förutsättningarna för skadestånd bör vara för handen.

Då din telefon har gått sönder så handlar det om en sakskada. Vid sakskador kan du få ersättning för sakens värde samt annan kostnad till följd av skadan (se här). Huvudregeln för ersättning vid totalskada är återanskaffningskostnaden med avdrag för ålder och bruk, eventuellt också för nedsatt användbarhet eller annan omständighet. Vid partiell skada finns olika metoder att beräkna ersättningen. Om det endast är skärmen som skadats bör ersättningen rimligen motsvara reparationskostnaden.

Ersättningen kan under vissa förutsättningar sättas ned. Ersättning för sakskada jämkas (sätts ned) bland annat på grund av försäkringsmöjligheter (se här). Om du blivit ersatt genom försäkring för sakskada så får du sällan också skadeståndsersättning. Vidare om du kan anses varit medvållande till skadan kan ersättningen sättas ned.

I 12 kap brottsbalken finns bestämmelser om skadegörelse. Enligt 1 § ska den som förstör eller skadar annans fasta eller lösa egendom dömas för skadegörelse. Påföljden är böter eller fängelse i högst ett år. Dock blir denna bestämmelse troligtvis inte aktuell i ditt fall, då det krävs att gärningen har begåtts avsiktligt för att straff ska kunna utgå.

Du bör undersöka dina försäkringsmöjligheter och även ta kontakt med personen som orsakat skadan och redogöra för förutsättningarna för personens skadeståndsskyldighet. Föreligger skadeståndsskyldighet ska personen i princip ersätta kostnaden för att laga telefonen.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma!

Vänligen,

Beatrice RälgRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000