Skadeståndsberäkning vid sakskada

På grund av en takrenovering som min hyresförvaltare utfört så har min soffa från England (arvegods Viktoriansk Chesterfield 1880-talet) blivit förstörd i tyget av regnvatten som läckt in från taket.

Mitt försäkringsbolag anser att det är hyresförvaltaren som ska stå för kostnaden.

Jag vill alltså få den omklädd och den billigaste offerten jag fått i stan exkl tyg är 14000 kr men hyresförvaltaren anser att soffan inte är värd detta. Hur går jag tillväga? Anskaffningsvärde,frakt etc borde väl oxå tas i beaktning? Hur kommer man fram till en rättvis summa?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Försäkringsersättning

Vid en normal vattenskada tycker jag att det låter märkligt att du inte skulle vara berättigad ersättning ur din hemförsäkring för den skadade soffan. Det finns dock möjlighet att försäkringsbolaget inte ersätter skador som orsakats genom grov vårdslöshet eller liknande. Läs igenom dina försäkringsvillkor för att dubbelkolla om du har rätt till ersättning från ditt försäkringsbolag. Du har rätt att utan kostnad få information om dina försäkringsvillkor på begäran (2 kap. 5 § FAL).

Möjlighet till ersättning från hyresförvaltaren

För det fall skadan inte omfattas av din hemförsäkring gör du rätt i att kräva ersättning av din hyresförvaltare som orsakat skadan. Du beskriver att vattenläckan orsakats av din hyresförvaltare som genomfört en takrenovering. Detta bedömer jag vara ett tydligt exempel på att hyresförvaltaren orsakat dig sakskada genom vårdslöshet vid renoveringen, varför hen är ersättningsskyldig enligt 2 kap 1 § SkL, om inte hen redan är ersättningsskyldig enligt ert hyresavtal. Här krävs att du kan bevisa att skadan faktiskt orsakats genom hyresförvaltarens vårdslöshet och inte uppkommit på något annat sätt (jag uppfattar dock din fråga som att ni redan är överens om detta).

Hur beräknas ersättningens storlek?

Ersättningen ska omfatta faktisk ekonomisk skada. Exempelvis affektionsvärde (det extra värde soffan kan ha för dig på grund av att det är arvegods osv) ersätts inte. Rent konkret har du rätt till ersättning motsvarande soffans marknadsvärde, alternativt reparationskostnaden och värdeminskningen (5 kap. 7 § SkL). För att det ska anses rimligt att reparera soffan krävs som huvudregel att reparationskostnaden håller sig inom rimliga gränser i förhållande till marknadsvärdet. Är soffan att betrakta som unik kan det vara motiverat att höja taket för reparationskostnaden något.

Det är alltså inte anskaffningsvärdet, din fraktkostnad eller din hyresförvaltares uppfattning om soffans värde som avgör hur stor ersättningen ska vara. Bedömningen görs istället utifrån vad som kan anses rimligt i förhållande till marknadsvärdet (det soffan hade varit värd på marknaden i reparerat skick).


Hoppas det var svar på din fråga! Om inte eller om du har fler frågor är du välkommen att återkomma. Jag vill också tipsa om vår expresstjänst där du är garanterad ett snabbt och kompetent svar på viktiga juridiska frågor.

Vänliga hälsningar,

Malin GustavssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000