Skadeståndsbelopp för patientskada av mer allvarlig art

FRÅGA
Hej!Jag blev inlagd på sjukhus pga att jag fått lungeninflamation. Blodgasprover togs vid två tillfällen men skulle tagits oftare men detta gjordes ej och pga detta hamnade jag i respirator och svävade mellan liv och död i 5 dagar.Man visste inte om jag skulle överleva?Jag fick idag brev ifrån pasientskadenämden där dom beslutat att jag ska få ersättning för detta.Man var tvungen att öppna upp i halsen där jag även i detta sår fick stafylokocker aureus.Vad är rimligt ersättning för detta?Mvh
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Skadestånd enligt svensk rätt har främst en reparativ funktion. Den allmänna skadeståndsrättsliga principen är att den skadelidande ska få full ersättning för skadan och i den mån det går försättas i samma läge som om den skadevållande handlingen inte inträffat. Det är svårt att bestämma ett skadeståndsbelopp vid patentskador utan att ta ledning från andra fall. Det finns ingen utvecklad rättspraxis kring vad rimlig ersättning är för patientskador eller vad en sådan beräkning grundar sig på förutom den allmänna tumregeln om full ersättning för skadan.

Enligt siffror från Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, Löf, har framgått att det under år 2016 totalt betalats ut 607 miljoner kronor, varav det vanligaste beloppet har varit 5 385 kr och det högsta beloppet uppgått till 647 000 kr. Läs mer här.

Eftersom du uppger att du svävat mellan liv och död i fem dagar och även fått öppna upp halsen vilken efteråt även drabbats av viss infektion, kan du ha rätt till ett relativt högt skadeståndsbelopp. Det är emellertid svårt för oss att säga vad som är rimligt enbart utifrån den begränsade information vi tagit del av. Du kan kontakta Patientskadenämnden, begära att få ta del av beslut om skadestånd efter tidigare liknande patentskador och ta ledning av dessa för att slutligen bestämma ditt anspråk. Du är också välkommen att kontakta oss på 08-533 300 04 (vardagar 10-16) för ytterligare vägledning.

Hoppas du fick lite hjälp och krya på dig!

Hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?